(Rím, Taliansko, 1. decembra 2017) – 25. novembra sa v Turíne na Valdoccu uskutočnila duchovná obnova, ktorú organizovali saleziáni z regiónov Piemont a Valle d’Aosta. Otvorená bola pre všetkých spolubratov. Ústrednou témou bola osobnosť blahoslaveného Titusa Zemana. Meditáciu viedol don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny pre kauzy svätých.

ANS, tl