(Bratislava, 14. novembra 2017) – Vo štvrtok 5. októbra mali saleziáni aj farníci na Miletičovej v Bratislave možnosť poďakovať sa za blahorečenie dona Titusa Zemana. Najskôr ráno počas spoločných modlitieb komunity odovzdal provinciál don Jozef Ižold saleziánom relikviu dona Titusa. Večer sa uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorej predsedal direktor don František Kubovič, kazateľom bol farár don Marián Husár. V kázni predstavil Titusov život  a jeho posolstvo pre dnešné časy.

“Ďakovnú svätú omšu sme urobili z viacerých dôvodov. Nie všetci sa mohli zúčastniť svätej omše vo Vajnoroch a keďže don Titus tri roky pôsobil aj na Miletičovej, zdalo sa nám to ako jedinečná príležitosť poďakovať za jeho prítomnosť a zároveň aj vnímať jeho posolstvo pre dnešné časy. Zároveň sme chceli, aby sa cez modlitbu šírila úcta k tomuto novému blahoslavenému saleziánovi. Celá adorácia bola naozaj silným duchovným zážitkom a verím, že všetky tieto modlitby prinesú ovocie,” uviedol direktor don Kubovič.

Po svätej omši bola adorácia, kostol bol plný. Počas nej bola vystavená relikvia k verejnej úcte. Celú hodinu v tichosti prichádzali ľudia, predovšetkým však mladí, pomodliť sa a uctiť si relikviu. Sprievodné texty k adorácii ponúkli príležitosť zamyslieť sa nad životom dona Titusa a jeho prežívaním saleziánskej spirituality, spojením s Bohom a láske k mladým.

“Miletička vníma dona Titusa ako saleziána, ktorý tu býval, žil a chodil po priestoroch nášho diela. Pred kostolom má pamätnú tabuľu a v kostole pripravujeme obraz, kde bude k úcte aj jeho relikvia. V dome chceme v budúcnosti pripraviť pamätnú miestnosť, kde by sme mali aj historickú spomienku na dona Titusa. Sme presvedčení, že don Titus bude pomáhať mladým pri voľbe ich povolania, zvlášť tým, ktorí sa rozhodujú pre to duchovné. A verím aj v jeho pomoc pri stavbe nového oratória,” zakončil don Kubovič.

tl

foto: archív saleziáni Miletičova