(Rím, Taliansko, 12. októbra 2017) – V utorok 10. októbra sa v Bazilike Sacro Cuore v Ríme uskutočnila ďakovná svätá omša pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana. Celebroval ju hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Vyjadriť vďačnosť Pánovi za veľký dar svedectva dona Titusa prišli mnohí spolubratia z komunít v Ríme, z formačných domov, členovia saleziánskej rodiny a obzvlášť asi sto členná skupina pútnikov zo Slovenska.

Významné bolo aj miesto, kde sa ďakovná omša odohrávala: Bazilika Sacro Cuore (Božského srdca), kde don Titus 7. marca 1938 zložil do rúk provinciála dona Evarista Francesca Marcoaldiho svoje doživotné sľuby – znak úplného darovania sa, ktorý mal byť spečatený krvou mučeníctva.

Slávnostnej svätej omši predsedal hlavný predstavený, koncelebrovali provinciál z Talianska don Leonardo Mancini, slovenský provinciál don Jozef Ižold, generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor don Jozef Slivoň.

V homílii don Artime opísal udalosť v Bratislave ako silný dar Ducha Svätého a dodal, že jedna z myšlienok dona Titusa, ktoré sa dnes ponúka, je “veriť v Božiu lásku aj v hodine skúšky, bolesti, nepochopenia, vedieť, ako žiť mučeníctvo, ukrytý, v konaní dobra v každodenných povinnostiach a konať ich s láskou.” Tiež poukázal, že svedectvo nového blahoslaveného má vysokú relevanciu v prípravách a slávení nasledujúcej synody venovanej téme “Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania.”

ANS, tl