(Bratislava – Vajnory, 16. októbra 2017) – V Bratislave – Vajnoroch vznikne čoskoro nová socha blahoslaveného Titusa Zemana. Návrh urobil synovec a birmovný syn blahoslaveného Michal Titus Radošinský, prvý model umelecky stvárnil akademický sochár Peter Švaral. “Osadenie bronzovej sochy blahoslaveného Titusa je naplánované na budúci rok v Bratislave – Vajnoroch na Námestí Titusa Zemana v niektorý pamätný deň jeho života,” informoval Radošinský.

S myšlienkou na postavenie sochy blahoslaveného Titusa Zemana prišiel prvýkrát jeho synovec a birmovný syn ešte v roku 2005, keď podal žiadosť na Mestskú časť Bratislava – Vajnory, ktorou si však robil iba prieskum o priechodnosti tejto myšlienky vo Vajnoroch. Keďže však v tomto období sa beatifikačný proces dnes už blahoslaveného Titusa ešte ani len nezačal, jej realizáciu odložil na neskôr.

Svoju žiadosť podal po tretíkrát už v etape rímskej fázy beatifikačného procesu v roku 2016 a tento raz malo už postavenie sochy všeobecnú podporu medzi veriacimi a hlavne medzi ctiteľmi blahoslaveného Titusa, ako aj štátnymi orgánmi, ktoré dali na jej postavenie súhlas napriek tomu, že sa bude nachádzať v pamiatkovej zóne.

S realizáciou sochy sa začalo začiatkom roku 2016, keď došlo ku stretnutiu Michala Titusa Radošinského s akademickým sochárom Petrom Švaralom a prehodnotili podobu sochy. Peter Švaral prijal ideový návrh Radošinského, ktorý koncepčne stvárnil a dotvoril do konečnej podoby. V súčasnosti je možné vidieť v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave – Vajnoroch zmenšený model sochy 1:2 a portrét 1:1z epoxidu.

“Sochou chceme vizuálne priblížiť veriacim čo možno najviac blahoslaveného Titusa Zemana a súčasne aj na pamiatku jeho primičnej svätej omše, ktorú mal v týchto miestach, kedy sa pravdepodobne udial na jeho príhovor prvý zázrak – uzdravenie z tuberkulózy pri požehnaní, ktoré udelil pri tejto príležitosti blahoslavený Titus ako novokňaz,” hovorí Radošinský.

“Gestami a zobrazeniami poukazujeme na jednotlivé okamihy jeho života a tým vyzývame divákov k zamysleniu nad vlastným životom a nabádame ich k napodobovaniu blahoslaveného Titusa a priblíženiu sa k Bohu. Hlavnou myšlienkou je láska zobrazená gestom rúk – Srdce, ktoré mám, vám ponúkam,” pripomína Radošinský. Socha blahoslaveného Titusa Zemana bude odliata z bronzu a bude v mierne nadživotnej veľkosti postavená na kamennom podstavci.

Zdroj: www.tkkbs.sk