(Hruštín, 21. októbra 2017) – V nedeľu 15. októbra zavítal do farnosti sv. Jána Krstiteľa v Hruštíne salezián don Jozef Luscoň. Veriacim predstavil život blahoslaveného Titusa Zemana a nezabudol ani na aktivitu mladých.

“Je zaujímavé sledovať, čo si ľudia vážia na donovi Titusovi. Niektorí obdivujú jeho nadšenie pre šírenie Božieho kráľovstva, iní jeho obetu… A stále ho viacerí a viacerí chcú poznať,” s radosťou konštatuje don Luscoň, ktorý Hruštínčanom priblížil súvis medzi novým blahoslaveným a sviatosťou zmierenia.

Program pokračoval po obede modlitbou svätého ruženca. Zúčastnili sa ho početní veriaci a asi tridsať miništrantov. Tí si ešte viac ako hodinku zasúťažili vo vedomostnom kvíze o svätosti a dozvedeli sa aj to, ako Titus miništroval, čo musel pri miništrovaní zvládať a aký duchovný život v ich veku pestoval.

Pán kaplán Roman Saniga k programu poznamenal: “Svätý otec Ján Pavol II. sa raz vyjadril, že Slovensko má byť nádejou pre Európu. Keď pozerám na týchto oduševnených chlapcov a spájam ich s donom Titusom, začínam tomu veriť.”

Informoval Jozef Luscoň SDB