(Vajnory, 10. októbra 2017) – Na prvý piatok v októbri uskutočnili žiaci Základnej školy s materskou školou sv. Jána Pavla II. vo Vajnoroch prvú spoločnú púť k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana. Neprešli ani tak ďaleko, zo školy do kostola je len niekoľko metrov, ale počas doobedia spoločne prešli celým životom dona Titusa.

Program sa začal svätou omšou. Potom sa žiaci rozdelili na mladších a starších a absolvovali prednášky v dvoch skupinách. „Na moje prekvapenie, žiaci o novom blahoslavenom vedeli dosť veľa, no nevedeli to zasadiť do priestoru. Bol som povzbudený, že mnohí čítali knihu Titus, ideš… Don Luscoň im priblížil život blahoslaveného rodáka zaujímavou súťažou formou. Prítomní sa dozvedeli, kde stojí Titusov rodný dom, kde sa stretol s púťou prichádzajúcou zo Šaštína, kam chodil do školy, na ktorom mieste mal primície, kde zomrel jeho otec, kde býval po návrate z väzenia, pri ktorom oltári slúžieval sväté omše… Je to dobré aj preto, lebo deti sa často pohybujú po miestach posvätených prítomnosťou tohto svätca a doteraz nevedeli, kde je čo,“ povedal katechéta Ján Mackuliak.

Jozef Luscoň SDB