(Čičmany, 26. októbra 2017) – Asi štyridsiatka učiteľov z katolíckych cirkevných škôl sa v dňoch 17.-18. októbra zúčastnila školenia v Čičmanoch. Vedúci školenia salezián don Jozef Luscoň venoval časť svojich príhovorov Titusovi Zemanovi, ktorý tiež pôsobil ako pedagóg.

Stretnutie bolo popretkávané modlitbami, svätými omšami, diskusiami i písomkou. Zazneli prednášky o úlohe svedomia pri výchove a sebavýchove, ale aj o zdravých a nezdravých prejavoch viery v živote a školskom prostredí.

“Bolo veľkým prínosom, že don Luscoň venoval časť prednášok aj blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorý bol tiež učiteľ. Poukázal na jeho výchovné pôsobenie na škole a na jeho schopnosť vytvárať vzťahy a používať preventívny systém,” povedala Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline.

Riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre poznamenal: „Preventívny systém viedol dona Titusa po ceste svätosti. On ho žil v rôznych podobách. Preto je veľmi dobre poznať túto pedagogickú múdrosť dona Bosca.”

Jozef Luscoň SDB