(Bratislava, 23. septembra) – Rehoľa menších bratov – Františkánov zorganizovala Trojdnie duchovnej prípravy pred blahorečením. Pod názvom Don Titus Zeman a posolstvá jeho života ponúkli vo františkánskom kostole v Bratislave od 19. do 21. septembra 2017 počas večerných svätých omší ďalší pohľad na Titusa Zemana.

Ťažiskom boli večerné sväté omše o 19:30 s tematickými príhovormi hosťa dona Pavla Gracha SDB:

– v utorok 19. septembra na tému: Temnoty života a svetlo Božieho slova. Don Titus a jeho kríza pred treťou výpravou.
– v stredu 20. septebra na mládežníckej sv. omši s témou: Tvoje túžby a Božie túžby. Don Titus a začiatky jeho povolania.

– vo štvrtok 21. septembra na tému: Neviditeľný Boh a viditeľní bratia. Don Titus a jeho cesta lásky až po darovanie života.

Ďakujeme za prípravu v spoločenstve na veľké udalosti v živote Cirkvi.

Viac info na: frantiskani.sk