(Bratislava, 25. septembra 2017) – V detstve takmer prekročil HRANICE SMRTI, pred ktorou ho zachránil príhovor Sedembolestnej Panny Márie.

Dvakrát ilegálne prešiel cez ŠTÁTNE HRANICE so skupinami  klerikov, aby im umožnil v čase komunizmu doštudovať a stať sa kňazmi.

Nechcel zájsť za HRANICE POSLUŠNOSTI, a preto si pýtal súhlas predstavených na tento riskantný plán.

Za HRANICE PSYCHICKÝCH A FYZICKÝCH SÍL siahol počas 58 výsluchov spojených s neľudským mučením, keď ho pri treťom pokuse chytili.

Počas 13 rokov väzenia musel radikálne prehodnotiť HRANICE PREDSTÁV o svojom vlastnom živote.

HRANICE BEZPEČNOSTI prekračoval v jáchymovskom väzení, kde vyše roka holými rukami triedil s väzňami rádioaktívnu uránovú rudu.

Po podmienečnom prepustení boli naďalej porušované jeho HRANICE OSOBNEJ SLOBODY.

Ani HRANICE SLOVENSKA nemohli zastaviť chýr o hrdinskej obete mučeníka za duchovné povolania z Vajnôr pri Bratislave.