(Bratislava, 25. septembra 2017) – Pápež František vyšle na blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana svojho zástupcu. Legátom Svätého Otca, ktorý bude predsedať slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia, bude taliansky kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Svätej omši blahorečenia bude predsedať a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca Františka, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. V čom vidíte hlavný význam jeho návštevy na Slovensku?

Hlavným významom jeho návštevy je blahorečenie don Titusa Zemana, čiže potvrdenie presvedčenia veriaceho ľudu na Slovensku a aj v iných krajinách, že jeho život tu na zemi bol v tak vysokom stupni príkladný, že môžeme pokojne a spoločne na verejnosti prosiť o jeho príhovor u Pána Boha v nebi a umožní nám s ešte väčšou istotou predkladať život dona Titusa ako príklad vydareného správneho života kňaza a veriaceho človeka, ktorý sa obetoval predovšetkým v službe mladým ľuďom a duchovným povolaniam.

Aká bude jeho konkrétna úloha na Slovensku?

Pán kardinál Amato uskutoční v mene Svätého Otca Františka obrad blahorečenia a bude sláviť svätú omšu, pri ktorej prednesie aj príhovor. Je isté, že v príhovore nám aj ukáže najdôležitejšie body, v ktorých môžeme ako veriaci spoznať hodnotu životného príkladu dona Titusa Zemana.

Ako vnímate to, že Svätého Otca Františka bude zastupovať práve kardinál Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých?

Pán kardinál Amato je prefektom Kongregácie pre kauzy svätých, čiže je najbližším spolupracovníkom Svätého Otca v oblasti, ktorá sa zaoberá skúmaním veľmi príkladných životov mužov a žien z celého sveta, ktorí zomreli v povesti svätosti. A tak z toho vyplýva, že on je najvhodnejším vyslancom Svätého Otca na blahorečenia, ktoré sa obvykle konajú v krajine, odkiaľ nový blahorečený pochádza.

Angelo Amato sa narodil 8. júna 1938 v Molfette v Taliansku, ako prvý zo štyroch detí v rodine staviteľov lodí. Predtým, ako sa v roku 1953 rozhodol vstúpiť do saleziánskej kandidatúry, študoval na námornom inštitúte v Bari za kapitána dlhých plavieb. Za kňaza bol vysvätený po tom, zložil večné sľuby u Saleziánov dona Bosca (22. decembra 1967). Získal licenciát z filozofie na Pápežskej saleziánskej univerzite a doktorát z teológie na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku 1977 ho poslali do Grécka na sekretariát Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Po návrate z Ríma učil dogmatickú teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite. Pôsobil vo funkcii dekana teologickej fakulty a prorektora univerzity.

V roku 1999 bol menovaný za sekretára Pápežskej teologickej akadémie. Neskôr – 19. decembra 2002 bol menovaný za sekretára Kongregácie pre náuku viery a 6. januára 2003 vysvätený za biskupa, s osobným titulom arcibiskupa s titulárnym sídlom v Sile. Dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. ho 9. júla 2008 menoval za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Zúčastnil sa na konkláve v marci 2013, na ktorom bol zvolený pápež František. Za kardinála bol kreovaný a vyhlásený za kardinála Benedikta XVI. na konzistóriu 20. novembra 2010. Je tiež členom Kongregácie pre náuku viery a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Kódex kánonického práva charakterizuje pápežského legáta ako toho, kto “reprezentuje osobu rímskeho veľkňaza pri miestnych cirkevných spoločenstvách, pri štátoch a verejných vrchnostiach” (porov. kán. 363, § 1), ale aj pri nejakých významných udalostiach miestneho cirkevného spoločenstva a štátu (porov. kán. 358). V prvom prípade ide o pápežského vyslanca známeho pod menom “apoštolský nuncius” a ide o stabilný úrad. V druhom prípade ide o pápežského vyslanca na osobitné a významné udalosti, kde Svätý Otec vysiela niektorého z kardinálov (lat. legatus a latere), ktorý zastupuje Svätého Otca ako pápežovo “druhé ja” (alter ego).

Michal Lipiak

Zdroj foto: wikipedia.org