(Bratislava, 6. septembra 2017) – Ku blahorečeniu slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana pripravilo Vydavateľstvo Don Bosco nový oficiálny životopis „blahoslavený Titus Zeman“. 

Životopis podľa dokumentov procesu blahorečenia pripravila Dr. Lodovica Maria Zanet, spoluautorka súhrnného dokumentu Pozício o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana. „Príťažlivou a hlbokou rečou nám umožňuje v rýchlom slede prejsť bolestné etapy života človeka, ktorý z lásky k viere a slobode zaplatil najvyššiu cenu utrpenia a ponižovania,“ píše v predstavení životopisu salezián Pierluigi Cameroni, hlavný zodpovedný za procesy blahorečenia členov saleziánskej rehole.

Samotná kniha má rozsah 284 strán, obsahuje mnohé výpovede svedkov, citácie dokumentov i bohatú obrazovú prílohu. Aj popri odbornom charaktere spracovania má text pútavú formu. Do predaja sa kniha dostane 20. septembra, objednať si ju možno vopred cez internetové kníhkupectvo www.donsbosco.sk .

Lodovica Maria Zanet študovala filozofiu na Univerzite Božského Srdca v Miláne, v Paríži dosiahla titul PhD. Aktuálne prednáša pastorálnu teológiu na Medzinárodnom inštitúte Don Bosco v Turíne, kde študujú teológiu aj mladí slovenskí saleziáni. O svojom vzťahu k osobe Titusa Zemana hovorí: „Som presvedčená, že Titus je človek, ktorý dal život za to, čomu veril. Vyučujem aj na univerzite, pracujem s mladými, a niekedy je riziko hovoriť mladým mnoho pekných slov. Tie slová nezmenia ich život. Naopak, život mladých zmení, keď môžu stretnúť osoby, ktoré dajú svoje meno, svoju tvár, svoj život za to, čomu veria. Toto ma Titus naučil: na to, aby sme sa dotkli sŕdc mladých, neposlúžia pekné slová, ale poslúži konkrétna obeta, lebo to nás robí vierohodnými.“

rhsdb