(Bratislava 13. septembra) – Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (u nás známa aj ako Kirche in Not) organizuje pri príležitosti svojho 70. výročia vzniku a pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie, ktorej je pápežská nadácia zasvätená od roku 1967, spoločné celosvetové stretnutie v portugalskej Fatime. V dňoch 12. – 15. septembra 2017 bude rodina pracovníkov, priaznivcov a dobrodincov ACN spoločne prosiť za pokoj a náboženskú slobodu vo svete a potrebné duchovné a materiálne dobrá pre prenasledovaných a trpiacich kresťanov. ACN je už od svojich počiatkov chápaná ako „most lásky“, ktorý slúži jednote a zmiereniu.


Bohatý duchovný program vo Fatime vyvrcholí slávnostnou svätou omšou pútnikov, ktorú bude celebrovať kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN. „Zástupcovia ACN Slovensko prinesú do Fatimy symbolicky aj dona Titusa Zemana, a to v podobe tŕňovej koruny z ostnatého drôtu z povodia rieky Moravy, ktorá v čase komunizmu tvorila skutočnú hranicu medzi totalitou a slobodou,“ hovorí riaditeľka národnej kancelárie ACN Slovensko Martina Hatoková. „Duchovný odkaz saleziána Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, je veľkým povzbudením pre nové povolania na Slovensku a príkladom rozhodnosti, pravej odvahy a zmysluplnej obety pre našu mladú generáciu kresťanov, ktorí si už časy náboženskej neslobody nemusia pamätať,“ dodáva.

ACN – Aid to the Church in Need je celosvetovou dobročinnou a pastoračnou katolíckou organizáciou (založenou v roku 1947 a v roku 2011 povýšenou na nadáciu pápežského práva), ktorej poslanie je zamerané na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Nadácia každoročne realizuje viac ako 6 000 projektov v takmer 150 krajinách. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Národná kancelária nadácie na Slovensku (ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi), ako 24. vo svete, začala svoju činnosť v marci 2017.

Zdroj: TK KBS