(Bratislava, 21. septembra 2017) – Saleziánska rodina spolu s celou Cirkvou bude o niekoľko dní sláviť blahorečenie mučeníka za duchovné povolania – Titusa Zemana. Pozývame vás duchovne sa pripraviť na túto udalosť prostredníctvom modlitby deviatnika v čase od 21.-29. septembra.

1. deň: Na začiatku jeho cesty bola Mária
2. deň: Vytrvalý na ceste k povolaniu
3. deň: Vždy so svojím ukrižovaným Spasiteľom
4. deň: Opustil svoje bezpečie pre dobro bratov
5. deň: Svetlo a silu čerpal z Božieho slova
6. deň: Spolu s Máriou na cestu odvážneho svedectva
7. deň: Pravda je dôležitejšia ako zachrániť seba
8. deň: Zostal sám sebou
9. deň: Spolu s Máriou prežíval svoje utrpenia