(Kláštor pod Znievom, 30. augusta) – Nevšedný projekt, ako spropagovať osobnosti spojené s obcou, predstavili v Kláštore pod Znievom. V areáli Prepoštského kostola vznikla Záhrada osobností Znieva. Myšlienka bola predstavená širokej verejnosti v polovici augusta.  Prvá tabuľa bola venovaná donovi Titusovi Zemanovi, kňazovi – saleziánovi, ktorý v rokoch 1934/35 v Kláštore pod Znievom maturoval. Pre jeho angažovanosť v časoch komunizmu bol perzekvovaný a zomrel na následky väznenia a mučenia. 

Autormi myšlienky sú miestny farár Štefan Hýrošš a správca zariadenia pre ľudí v núdzi Vladimír Maslák. „Kládli sme si otázku, ako vzdať hold ľuďom, ktorých život a dielo stojí za zmienku a ako na nich nezabudnúť. “ priblížil Maslák. Vhodné miesto tomuto nevšednému dielu našli v areáli niekdajšieho premonštrátskeho kláštora.

V septembri bude Titus Zeman vyhlásený za blahoslaveného. Tabuľu  slávnostne odhalil biskup Mons. Andrej Imrich, počas tradičnej Púte pod Znievom, ktorá sa každoročne koná okolo 15. augusta, sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Zdroj: TK KBS