Štvrtú sériu katechéz o ctihodnom Titusovi Zemanovi ponúka pastorácia mládeže Saleziánov don Bosca ešte pred prázdninami. Každá z troch kategórií prináša jedinečnú tému s tvorivými aktivitami.

Žiakom sa tentoraz ponúka možnosť rásť v hrdinstve. Autori Eva Rušínová FMA a Peter Naňo SDB sa nesnažia nafukovať ich svaly, práve naopak, povzbudzujú hrdinstvo ich sŕdc. Zamerali sa najmä na tradičnú nechuť mladých učiť sa. „Ani don Titus nevedel na čo mu budú všetky predchádzajúce skúsenosti a vedomosti. No Boh s ním mal plán, ktorý sa postupne odkrýval. V prichádzajúcich situáciách mohol využiť to, čo sa dovtedy naučil,“ vysvetľujú cez príklad dona Titusa. Na štyroch skupinách úloh rôznej náročnosti tak žiaci počas jedného týždňa zbierajú nielen praktické skúsenosti. Téma má tentoraz názov Pyramída hrdinstva

Stredoškoláci preskúšajú najmä svoju odvahu. V téme Na hranici  sa cez úlohu so záhadnými nádobami, do ktorých musia strčiť ruku, dostanú iba vďaka premáhaniu strachu a nechuti. „Môj charakter sa rodí vo chvíli, keď sa musím ozvať, keď sa deje nespravodlivosť, keď sa klame, keď sa treba zastať utláčaných, keď sa niekomu ubližuje. Človek nikdy v živote nevie, kedy bude vystavený situácií, v ktorej bude musieť riskovať. Ak však už teraz nič nechcem riskovať a potrebujem „byť stále poistený“ (nechcem si zašpiniť ruky), tak nikdy nedosiahnem v živote žiadne hrdinstvo. Mám síce čisté ruky, ale prázdne,“ približujú význam tejto aktivity autori.

Katechézy 4O tom, že Prehra – výhra nie sú tým najdôležitejším v živote človeka, tentoraz presvedčia vysokoškolákov či starších mladých súdne pojednávania. Vopred stanovené okruhy im umožnia zhodnotiť doterajšie počínanie v danej oblasti. V rámci stretka alebo skupiny majú možnosť hovoriť o vlastnostiach jednotlivcov, pozitívnych i tých menej. Zúčastňujú sa tak súdu s obhajcom, žalobcom, sudcom i porotou. „Máme jediného Sudcu, ktorý má iný Zákonník, nemá paragrafy, ale verše, kauzy sú rozpracované ako podobenstvá… On naše kauzy berie inak a všetky súdy a skrachovania, ktoré v živote absolvuješ, v jeho ponímaní dokážu byť odrazovým mostíkom. Nie je to teória, jeho Syn to absolvoval,“ uzatvárajú tvorcovia aktivitu. Zdôrazňujú tu, že stratou jedného zápasu, nevydarenou skúškou či prehrou, človek nestráca celý svet. Poukazujú aj na príbeh zo života dona Bosca.

Katechézy nájdete v sekcii materiály.