Saleziáni don Bosca prinášajú prvú časť z cyklu Titus Zeman v mojom živote. Sériu tvorí 20 krátkych video-spomienok o živote ctihodného dona Titusa, ktorého obetavý príklad ovplyvnil mnohé životy. Ako prvý sa prihovára salezián don Jozef Sobota, ktorý si na osobu svätca spomína ako na spovedníka. 

Od nedele 7. mája môžete spoznávať ctihodného dona Titusa Zemana každý týždeň prostredníctvom svedectiev zo životov, ktoré ovplyvnil. Titus Zeman v mojom živote prináša pohľad na osobu učiteľa, saleziána spolubrata, väzňa a mučeníka pre duchovné povolania. Prostredníctvom rozhovorov s príbuznými, rehoľnými bratmi či súčasníkmi, ale aj jednotlivcami zapojenými do procesu blahorečenia, spoznávame ctihodného dona Titusa ľudsky, a to v príhodách zo životov, ktoré ovplyvnil. „Vieš čo? Ty budeš dobrý, svätý salezián,“ zaznieva hneď v prvej časti z úst dona Sobotu.

Svedectvá budú uverejňované vždy cez Youtube kanál saleziani. Na ďalší diel sa môžete tešiť už o týždeň.