(Bratislava 18. mája 2017) – Saleziáni don Bosca sekcia pastorácie mládeže prinášajú májové metodické materiály na hodiny náboženstva, stretká či aktivity doma. Autori Eva Rušínová FMA a Peter Naňo SDB v spolupráci s tvorivým tímom ponúkajú atraktívne podklady zamerané na tri nové témy prepojené s osobou ctihodného Titusa Zemana.

Kľúčovou témou pri spoznávaní dona Titusa sa v máji stali vzťahy.  „Mesiac máj je v Cirkvi poznačený výročím zjavení Panny Márie vo Fatime. Don Titus Zeman s Máriou od malička prežíva výnimočnú blízkosť a aj skúsenosť uzdravenia. Preto aj tento mesiac pokračujeme v príprave na jeho Blahorečenie,“ uviedol Pavol Boka SDB delegát pre pastoráciu mládeže. Žiaci majú možnosť premýšľať nad témou „Budem navždy tvojim synom” a pre študentov sú tento krát na vzťahy zamerané „Kto stojí za tebou?“ a „Pri žene“.

Katechézy pre žiakov základných škôl sú tentoraz zamerané na pomoc v domácnosti a najmä uvedomenie si, čo všetko doma dostávajú a považujú to za samozrejmosť. Autori deti a animátorov nabádajú: „Pozvi účastníkov vyskúšať si „Mama challenge – maratón neviditeľnej podpory“. Upozorni ich, že táto hra je pozvaním, aby sa do neviditeľnej podpory zapájali všetci v rodine (rovnako chlapci aj dievčatá) a nenechávali všet­ko na mamu“. Tvorcovia zdôraznili životný príbeh a príklad mamy Margity, mamy dona Bosca. Študenti strednej školy sa zas spoločne pozrú na komunikáciu medzi chlapcom a dievčaťom. Na vhodné a nevhodné reakcie či všeobecne na rozličné pohľady na svet. Autori sa zároveň rozhodli doplniť príklad sen sv. Jána Bosca z deviatich rokov.

S vysokoškolákmi a staršími sa tentoraz tvorcovia vydali do neprebádaných vôd. „Dnešná doba má tendenciu stavať človeka vo vzťahoch do pozície kupujúceho a zároveň sa stáva aj tovarom. Tento sklon sme chceli vyjadriť aplikáciou: Život s výho­dami. Lenže takto človek stráca vlastnú hodnotu a dôs­tojnosť. „Človek s výhodou“ sa stáva len otrokom, lebo je v službách niekoho iného. Je to akoby bol človek tovarom na dražbe. A niekto druhý si ho „kúpi“, približujú spoločne autori. Cez aktivity v dvojiciach majú možnosť opäť sledovať názory a pohľady opačného pohlavia na problematiku. Cieľom je nájsť riešenia a najmä vyhnúť sa väčším konfliktom, ako sú tie, čo riešia.

Katechézy sú k dispozícii na v sekcii materiály.