Oddelenie pastorácie saleziánskej mládeže prináša druhý diel katechéz na hodiny náboženstva, stretká, prípadne na použitie doma v rodine. Pre žiakov 2. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a pre vysokoškolákov, resp. mladých dospelých, je tu opäť možnosť zastaviť sa a premýšľať nad osobným rozvojom v spoločenstve. Na príklade ctihodného dona Titusa Zemana autori opäť poukazujú na aktuálne otázky, pričom sa stávajú spolu s mučeníkom Titusom sprievodcami mladých v hľadaní jednotlivých odpovedí.

Žiaci základných škôl sa tentoraz zamyslia nad odpoveďou na otázku Ideš do toho? a budú spoznávať svoje talenty, zatiaľ čo sa stredoškoláci ocitnú V bludisku s nadhľadom. Tu objavia potrebu sprievodcu a stáleho spovedníka. Okrem toho spoločne spoznajú príkladné životy dvoch svätcov, blahoslavených z Talianska, ktorými sú Pier Giorgio a Chiara Luce Badano. Vysokoškolákov oslovia autori s myšlienkou na Po-Volanie a pomôžu im tak v počúvaní vnútorného hlasu v ich srdciach a jeho rozlišovaní. Rozhodnutie či „dať LIKE“ je však už na nich.

Druhý diel Etapovej hry „Za to zaplatíš“, Aplikácie život i Dvere a kľúče k nim nájdete na stránke tituszeman.sk v sekcii materiály. V prípade otázok či nejasností nás kontaktujte prostredníctvom emailu na info@tituszeman.sk.