Súčasťou festivalu Bratislavské Hanusove dni bola tento rok diskusia o ctihodnom Titusovi Zemanovi pod názvom Titus Maximus. O svätosti a aplikovaní cnostného príkladu do života sa spoločne rozprávali hostia zo Slovenska i z Talianska. Večerom v Univerzitnom pastoračnom centre sprevádzal moderátor a redaktor náboženského vysielania Slovenského rozhlasu Štefan Chrappa.

Historik František Neupauer voviedol účastníkov hneď v úvode do obdobia totality, v ktorom sa odohráva životný príbeh dona Titusa Zemana. Zároveň stručne a výstižne priblížil kontext potlačenia rehoľného života v povojnovom Československu, ktorého organizátorom bolo vedenie komunistickej strany. Účastníci sa spoločne zamerali aj na pôvod a rodinné zázemie dona Titusa, čo ho vychovávalo k skromnosti a budúcej svätosti.

O rokoch utrpenia i mučenia vo väzení a najmä ich prekonávaní a následkoch, porozprával synovec a birmovný syn Michal Titus Radošinský. O spôsoboch mučenia, ktoré počas výsluchov aplikovali na kňaza Titusa však jeho rodinní príbuzní radšej nehovoria.

Utrpenie, ktoré im po prepustení len okrajovo a s nevôľou popísal, ich dodnes privádzajú k slzám a úzkosti. „Je neuveriteľné, aké neľudské utrpenie dokázal pôsobiť človek druhej ľudskej bytosti. Až sa to nechce veriť, že sa niečo takéto skutočne dialo a deje sa vlastne dodnes, no nehovorí sa o tom,“ uviedol jeden z účastníkov, mladý študent ekonómie Emil, ktorý počul vďaka besede o osobe Titusa Zemana po prvýkrát.

Diskusie o životnom príbehu jedného zo slovenských mučeníkov 20. storočia sa zúčastnila aj profesorka z Milána Lodovica Zanet, ktorá je zároveň autorkou pozícia, rozsiahleho dokumentu potvrdzujúceho mučeníctvo dona Titusa Zemana. Na základe týchto niekoľko stoviek strán v slovenčine i taliančine vypracovala Kongregácia pre kauzy svätých vo Vatikáne schvaľujúci dokument pre Svätého Otca Františka, ktorý toto mučeníctvo potvrdil. Zároveň Svätá Stolica schválila 30. september tohto roku za dátum blahorečenia. Maria Lodovica Zanet priblížila účastníkom vnímanie posolstva života a mučeníctva dona Titusa pre Cirkev v Taliansku i všeobecne v zahraničí. Zároveň ich oboznámila s pohľadom na príklad Titusa Zemana pre mladé ženy a matky. Podelila sa aj o osobné skúsenosti s modlitbou na príhovor a následnými zázrakmi.

Autor duchovných cvičení o aktuálnych posolstvách Titusa Zemana pre súčasnosť don Pavol Grach priblížil prítomným počas večera viaceré aspekty. Detailne sa zameral na evanjeliové a biblické rozmery života ctihodného dona Titusa. „Diskusia prehĺbila mnohé zaujímavé aspekty saleziánskeho života, ktoré môžu byť inšpiráciou a povzbudením pre kresťanov v súčasnosti, pre ich duchovnú horlivosť i pre ich správne postoje voči dnešnému, tiež tak málo kresťanskému svetu. Don Titus všetkým odkazuje, že odvaha svedectva má byť spojená s pokorou a odpustením voči všetkým, ktorí sa vo svojej zaslepenosti mýlia,“ uzavrel Pavol Grach SDB.

6. ročník Bratislavských Hanusových dní priniesol svojím návštevníkom okrem odpovedí na celospoločenské otázky a témy aj vedomosť o prvom slovenskom budúcom blahoslavenom kňazovi z obdobia totality. Ctihodný don Titus Zeman sa tak stáva čoraz viac známym a diskutovaným.

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete tu.

Informovala Kristína Zelná
Foto Terézia Liptáková