(Bratislava 13. apríla 2017) – Medzi pastoračné materiály o mučeníkovi Titusovi Zemanovi pribudli texty k euchristickej adorácii. Saleziáni don Bosca na Slovensku ponúkajú tento materiál vo Veľkom týždni, aby mohol poslúžiť na zamyslenie pod krížom a pri Božom hrobe.

Text adorácie na stiahnutie (PDF)

Texty adorácie sú ďalšou formou ako môže Titus Zeman sprevádzať pri modlitbe. Autorom je salezián Marián Zachar, ktorý zapracoval do textov aj inšpiráciu na vhodné piesne. „Pre mňa osobne je veľkou radosťou pripraviť adorácie, pretože je to jeden z najkrajších momentov stretnutia sa s Pánom. Padnúť na kolená pred Pánom, ktorý je za všetkým. Pripraviť adoráciu v saleziánskom štýle pre mňa znamená vychádzať z textu Božieho slova a pripojiť krátky komentár – vždy sa však obracajúc na Pána, pred ktorým sme. Podnety som bral z naštudovaných materiálov o Titusovi, a keďže pôsobím v Trnave, neodpustil som si jeho veľké svedectvo viery: zavesenie krížov na Trnavskom gymnáziu,“ priblížil Marián Zachar SDB. Na príklade dona Titusa Zemana ukazuje obetu až za hranice svojej identity a obetu života pre všetkých, ktorí sú posielaní do našich životov. „Don Titus sa nebál počas života obhájiť tvoj kríž, hoci ho nepriatelia zvesili a hanobili. Vyznal, že je ochotný ťa nasledovať. Bez kríža nemôžeme byť tvojimi skutočnými učeníkmi,“ poukazuje v texte adorácie autor.

Kristína Zelná