(Bratislava 14. marca 2017) – Saleziáni don Bosca predstavujú logo, ktoré bude sprevádzať tohtoročné blahorečenie nového slovenského mučeníka. Pápež František 27. februára schválil dekrét o mučeníctve saleziána kňaza Titusa Zemana.

Červená je farba krvi aj farba lásky. Preto je aj farbou mučeníctva. Logo pre blahorečenie Titusa Zemana, vo farbe krvi a lásky, priamo predstavuje osobu s menom a priezviskom a s uvedenou charakteristikou mučeníka. Ostnatý drôt evokuje aj zápas o slobodu, ktorú don Titus poctivo zaplatil.

Oficiálne logo pre blahorečenie Titusa Zemana navrhol grafik Tomáš Miško. „Logo spája minulosť so súčasnosťou prostredníctvom staršieho i moderného písma. Červená časť predstavuje život prerušený ostnatým drôtom utrpenia, ktoré sa stalo súčasťou jeho obety na zemi. Zároveň je farbou prechodu z ´komunistického červeného mora´ do víťazstva cez mučenícku smrť,“ priblížil autor Tomáš Miško.

rhsdb