(Bratislava, 28. feburára 2017) – „Milí kolegovia novinári, milí televízni diváci katolíckej televízie LUX, vítam vás na tejto tlačovej konferencii pri mimoriadnej udalosti vyhlásenia, že Slovensko bude mať nového blahoslaveného, saleziána kňaza dona Titusa Zemana,“ týmito slovami uviedol 27. februára hovorca Saleziánov don Bosca Rastislav Hamráček SDB správu o tom, že pápež František schválil blahorečenie dona Titusa.

Slovenská provincia Saleziánov don Bosca tak vďačí za prvého saleziánskeho svätca a navyše prvého blahoslaveného kňaza z obdobia totality. „Je to pre nás všetkých obrovský dar. Saleziáni sme na Slovensku 92 rokov v službe mladým, v službe Božiemu ľudu a spomedzi nás, sme radi, že môže byť vyzdvihnutý na oltár Boží služobník don Titus Zeman, ktorý obetoval svoj život práve službe mladým, zvlášť mladým bratom, ktorí nemohli dokončiť svoje štúdiá, a tak sa podujal na riskantnú výpravu, viacnásobne, aby im umožnil dokončiť si štúdia a stať sa kňazmi. Súčasne reprezentuje množstvo ďalších veriacich našej krajiny, ktorý pre svoju vieru a z lásky k druhým, boli ochotní podstúpiť mnohé riziká a obety v dobe komunizmu. Pre nás všetkých je teda príkladom darovania života,“ reagoval Jozef Ižold SDB, provinciál saleziánov na Slovensku.

Pozrite si fotogalériu z tlačovej konferencie.

Rodiskom a zároveň miestom úmrtia saleziána kňaza Titusa Zemana boli Vajnory, a teda pôda Bratislavskej arcidiecézy. „Chcel by som vyjadriť veľkú radosť a veľkú vďačnosť. Skutočnosť, že don Titus Zeman bude blahorečený je veľký dar pre Vajnory, pre Bratislavu, pre Bratislavskú arcidiecézu a pre celé Slovensko. Jeho životný príbeh sa týmto spôsobom stane ešte silnejším, lebo aj pápež potvrdil dnešným rozhodnutím a podpisom, že pokladá jeho životný príbeh za taký, aby sme v ňom hľadali silu, aby sme sa na jeho príklade posilňovali. Ako už bolo spomenuté, je to predovšetkým príklad viery, príklad statočnosti v utrpení a vernosti katolíckej cirkvi,“ uviedol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana presne sedem rokov a jeden deň od začiatku diecéznej fázy (26. februára 2010, verejné otváracie zasadanie diecéznej fázy). „Vo chvíli, keď som sa dozvedel túto nádhernú správu, pre nás vysoko radostnú, prvé čo mi napadlo bolo toto: Pán Boh veľmi miluje Slovensko, Pán Boh veľmi miluje Bratislavskú arcidiecézu, Pán Boh veľmi miluje saleziánov a saleziánsku rodinu. Preto nám dáva tento dar. Obrovský dar v tom, že Titus Zeman nechal písať ikonu svojho života do svojho srdca, prijal teda vôľu Božiu a zrealizoval túto ikonu, ktorú Boh písal do jeho srdca, aj keď to bolo náročné, veľmi ťažké, aj keď to bola cesta mučeníctva. A v tomto si myslím, že je veľkosť Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorý je už blahorečený podpisom Svätého Otca,“ dodal don Jozef Slivoň, vicepostulátor diecéznej fázy procesu blahorečenia.