(Žilina, 28. septembra 2016) – Žilinské saleziánske stredisko zorganizovalo 25. septembra v nedeľu už v poradí 4. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň. Tohtoročný výstup Božieho služobníka Titusa Zemana prilákal do Veľkej Fatry viac než 200 účastníkov.

Boží služobník don Titus Zeman počas výprav do Talianska, pri ktorých sprevádzal mladých saleziánov na ich ceste za kňazstvom, prechádzal aj cez hory. Táto skutočnosť inšpirovala pred 4 rokmi saleziánov v Žiline ku organizovaniu každoročného horského výstupu na Fatranský Kriváň, na počesť dona Titusa.

Výstupom sme si chceli uctiť pamiatku Božieho služobníka Titusa Zemana, ktorý trpel za záchranu rehoľných a kňazských povolaní. Prosíme dona Titusa, aby nám svojím príhovorom pomáhal prežívať vernosť v našom povolaní – manželskom, rehoľnom či kňazskom. Práve v dnešných časoch, sme svedkami, že mnohí sú rozkolísaní či v manželskom alebo duchovnom povolaní. Mnohí sú zneistení, nie sú pevní. Boží Duch nám ukazuje, že potrebujeme orodovníka, ktorý nás prevedie cez rozvodnené rieky života, tak ako kedysi don Titus prevádzal cez rieku Moravu a pomôže nám obstáť nielen v drsných podmienkach Alpských hôr, ale aj pri skúškach a drsných podmienkach nášho povolania,“ uviedol don Peter Lukáčik, direktor saleziánskeho domu v Žiline.

Medzinárodného výstupu sa každoročne zúčastňujú rodiny s deťmi, mladí s rodičmi i starými rodičmi, saleziáni či študenti saleziánskeho seminára. Prichádzajú zo Žiliny a okolia, ale aj z ostatných saleziánskych stredísk i zo susednej Českej republiky.