(Bratislava-Vajnory, 15. júla 2016) – Ráno 17. júna sa skupina pútnikov stretla vo Vajnoroch, kde v kostole pri krypte s kostrovými ostatkami saleziána dona Titusa Zemana, poklonou a modlitbou zahájila svoj pútnický zájazd po stopách jeho účinkovania. Cieľovou stanicou bol tento raz Rím.

Podobné púte organizujú saleziáni pre prednovicov od roku 2005 a aj staršia generácia má opakovane možnosť spoznávať miesta, kde don Titus študoval, pôsobil a kadiaľ sprevádzal mladých saleziánov, aby mohli dokončiť štúdium a formáciu.

Počas púte vo Svätom roku milosrdenstva obetovali pútnici pri bránach milosrdenstva okrem osobných prosieb a predsavzatí aj prosby za úspech procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana. Sprievodcom v poradí už 6. púte ctiteľov tohto vzácneho saleziána bol opäť vicepostulátor procesu blahorečenia, don Jozef Slivoň SDB.

Na prvej zastávke v rakúskom kostole Panny Márie v Maria Neustift si pútnici počas sv. omše pripomenuli, že kostol slúžil ako miesto prechodu „Titusovcov“ z vtedajšej ruskej do americkej zóny Rakúska. Cestou Brennerským priesmykom zasa ako v strmom lese nocou putovali don Titus a jeho zverenci a dávali pozor, aby ich neobjavili pravidelné policajné hliadky, lebo to by znamenalo koniec ich cesty. V Taliansku navštívili kostol a kláštor kapucínov, ktorí pomáhali s presunom do Turína vo Vipitene.

Druhý deň doputovali pútnici so svojimi prosbami do Loreta. Obetovali ich vo Svätom dome Panny Márie z Nazareta aj za blahorečenie dona Titusa, ktorý bol veľkým mariánskym ctiteľom. Po sv. omši v kaplnke Klenotnice a prehliadke výstavy betlehemov pokračovali ďalej v smere Rím.

Na tri noci prichýlili pútnikov saleziáni na Pisane. Nečakaným radostným prekvapením bolo privítanie hlavným predstaveným saleziánov, donom Ángelom Fernándezom Artimem slovami: „ Vitajte doma!“ Azda každého oslovil svojou bezprostrednosťou, úprimným úsmevom a ochotou so všetkými sa odfotografovať.

Nedeľná časť púte začala vo Vatikáne. Pútnici prešli cez Svätú bránu milosrdenstva v Bazilike sv. Petra. Pred poludním bol na programe ruženec, ktorý sa pomodlili s pápežom Františkom. Vypočuli si jeho pozdravy a pokračovali návštevou ďalších významných miest.

V pondelok ráno sa pred budovou Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne pomodlili za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a následne o procese blahorečenia porozprával pútnikom Jozef Zdislav Kijass, ktorý má v agende 80 procesov blahorečenia, medzi nimi aj proces dona Titusa. Program púte pokračoval prechodom Svätej brány v Santa Maria Maggiore a tiež brány v Bazilike sv. Pavla za hradbami.

V deň odchodu sa pútnici po sv. omši rozlúčili s Rímom. „Každému z nás trvalo pár dní, kým sme ako tak strávili duchovný zážitok z púte. Posolstvo, ktoré by sme si chceli zachovať pre ďalší duchovný život je: Nielen veriť v Boha, ale veriť mu, teda dôverovať,“ uzatvárajú pútnici.

S. Nádaská, V. Chríbik