(Bratislava, 18. marca 2016) – V mimoriadnom jubilejnom Roku milosrdenstva ctitelia Božieho služobníka Titusa Zemana opäť organizujú pútnický záíjazd, tentora do Ríma.

Termín zájazdu: 17. – 21. jún 2016
Predpokladaná cena zájazdu je 390,-Euro (podľa počtu účastníkov)
V cene zájazdu je zahrnuté poistenie, doprava + cestné poplatky, 4x ubytovanie, 4x polpenzia, pobytový poplatok.

Pútnický zájazd psrevádza vicepostulátor procesu blahorečenia JCDr. Jozef Slivoň SDB.

Program pútnického zájazdu:
– 17. jún 2016 : Odchod o 6.30 h z Námestia Titusa Zemana vo Vajnoroch (zastávka aj v centre Bratislavy pri Dome odborov). Navštívime miesta, ktorými prechádzali don Titus so spolubratmi: v Rakúsku kostol kapucínov vo Waidhofene, pútnický kostol Panny Márie v Maria Neustifte a v Taliansku kostol kapucínov vo Vipitene.
Noc v hoteli Everest v meste Trento (Taliansko).

– 18. jún 2016: Cesta do Ríma cesta cez pútnické miesto Loreto; v Ríme ubytovanie tri noci v hoteli Salesianum na Pisane.

– 19.-20. jún 2016: V nedeľu vo Vatikáne modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom; návšteva Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, Baziliky svätého Pavla za hradbami, Baziliky svätého Jána v Lateráne a Baziliky Santa Maria Maggiore (všade sú v Roku milosrdenstva otvorené Sväté brány). V programe bude aj návšteva iných pamätných miest, kde študoval a býval Boží služobník don Titus, a tiež stretnutie so zodpovednými osobami v Rímskej fáze procesu blahorečenia.

– 21. jún 2016: V utorok po svätej omši a raňajkách cesta domov, návrat na Slovensko a príchod do Bratislavy okolo 23.00 h.

Každý deň bude svätá omša a možnosť sviatosti zmierenia.

Ak máte záujem sa zúčastniť zájazdu, kontaktujte písomne alebo telefonicky p. Ing. Danielu Sásikovú. Prihlásiť sa možno do 15. apríla 2016 a zaplatiť zálohu 300.- Euro.

KONTAKT: Ing. Daniela Sásiková, Rybničná 4, 831 07 Bratislava – Vajnory, telefón 02/437 11 518 , mobil 0903 423 230.

Údaje, potrebné pri prihlásení:
– meno a priezvisko,
– bydlisko,
– rodné číslo,
– číslo OP alebo pasu,
– cestovné poistenie áno – nie,
– telefónne číslo – mobilné číslo.

Autobus pôjde z Bánoviec nad Bebravou do Bratislavy, cestou sa zastaví podľa požiadaviek.