(Bratislava 10. decembra 2015) – Pozývame Vás na spomienkové stretnutie pri príležitosti 101. výročia narodenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana, ktoré sa bude konať 3. januára 2016 o 15.00 h vo Vajnoroch, vo farskom klube dona Titusa Zemana s nasledujúcim programom:

1. Titus, milosrdný až po mučenícku smrť – prednáška vycepostulátora dona Jozefa Slivoňa SDB
2. Spomienky na Božieho služobníka Titusa Zemana – pán Ing. Ján Brichta
3. Z malého väzenia do veľkého – prednáška Michala Titusa Radošinského
4. Informácia o beatifikačnom procese Božieho služobníka dona Titusa Zemana – vicepostulátor kauzy don Jozef Slivoň SDB
5. Príprava pútnického zájazdu „Po stopách Božieho služobníka dona Titusa“ v roku 2016
6. Voľná beseda o donovi Titusovi

Ctitelia Božieho služobníka dona Titusa Zemana