(Bratislava, 7. júla 2015) – V dňoch 18. až 22. júna uskutočnilo 53 ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana v poradí už piatu púť po jeho stopách. Pri tohtoročnej púti si zároveň pripomenuli 100. výročie jeho narodenia. Zájazd sa uskutočnil v čase slávnostného vystavenia Turínskeho plátna a návštevy Svätého Otca Františka v Turíne. Ctiteľov Božieho služobníka Titusa Zemana sprevádzal vicepostulátor jeho kauzy don Jozef Slivoň SDB. Za veľký dar milosti odovzdania Pozícia v kauze Božieho služobníka Titusa Zemana na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne pútnici ďakovali počas celého trvania zájazdu.

Púť sa začala modlitbou pri krypte v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, kde sú uložené ostatky Božieho služobníka. Ďalej pútnici kopírovali trasu, ktorou Titus Zeman prevádzal druhú skupinu saleziánov a diecéznych kňazov. Zastavili sa v Maria Neustift v Rakúsku, prešli cez hraničný prechod San Candido, Trento, Miláno až do Turína, ktorý bol cieľovou stanicou výprav dona Titusa. Cestou v autobuse pútnici v modlitbách ďakovali Pánovi za odvahu a statočnosť Božieho služobníka, ktorý s nasadením vlastného života sprevádzal spolubratov.

Na druhý deň pútnikov privítal Turín. Na Valdoccu – prvom oratóriu dona Bosca – mohli obdivovať históriu a súčasnosť saleziánskeho diela. S pietou sa pomodlili v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov pri oltári svätého Jána Bosca a navštívili Katedrálu svätého Jána Krstiteľa, kde mali možnosť v tichosti uvažovať a modliť sa pred Turínskym plátnom.

V sobotu pútnici spoznávali Colle don Bosco, Capriglio a Castelnuovo don Bosco – miesta detstva a života svätého Jána Bosca, svätého Dominika Savia a ctihodnej mamy Margity, matky dona Bosca.

Pútnický zájazd vyvrcholil v nedeľu počas návštevy Svätého Otca v Turíne, ktorého mali pútnici možnosť niekoľkokrát pozdraviť, a to najmä pri Katedrále svätého Jána Krstiteľa.
Na saleziánskych svätých miestach pútnici ďakovali za dar života svätého Jána Bosca a dona Titusa Zemana.

O púti priniesla informácie televízna relácia aj Saleziánsky magazín:

Informoval: Michal Titus Radošinský