(Bratislava, 5. januára 2015) – Výročie 100 rokov od narodenia Božieho služobníka dona Titusa Zemana oslávila saleziánska rodina 4. januára v jeho rodisku v bratislavských Vajnoroch.

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše v kostole Sedembolestnej Panny Márie bol bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý v homílii zdôraznil dôležitosť pripomínania si takýchto významných udalostí. „Život Titusa Zemana, ako to bolo obrazne vyjadrené pri jeho pohrebe, je ako ruženec. Mal aj radostné tajomstvá aj bolestné tajomstvá, ale vždy to boli tajomstvá Božej blízkosti,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Spomienkové stretnutie pokračovalo popoludňajším programom, ktorý zahájila modlitba vo farskom kostole nad kryptou Božieho služobníka. Zúčastnení spoločne ďakovali za hrdinský život dona Titusa a pripomenuli si dôležité udalosti v jeho živote. Zhromaždenie sa potom presunulo na cintorín, kde si krátko uctilo jeho pamiatku.

Nasledovný program už prebiehal vo farskom Klube Titusa Zemana. Vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň SDB na úvod predniesol prednášku Láska je vynaliezavá a existuje aj iné riešenie, v ktorej na živote dona Titusa  poukázal na jeho schopnosť vzoprieť sa v ťažkých životných situáciách stereotypným riešeniam a nachádzať nové – Božie riešenie. Naznačil, že Titus Zeman by sa v budúcnosti mohol okrem patróna povolaní stať aj patrónom práve takýchto „iných riešení“. Po prednáške zazneli štyri svedectvá o mimoriadnych milostiach na príhovor Božieho služobníka, tri zo Slovenska a jedno zo zahraničia, týkajúce sa vyriešenia zdravotných situácií v nadväznosti na modlitby o príhovor Božieho služobníka Titusa Zemana.

Počas stretnutia zazneli tiež informácie o pokračovaní procesu blahorečenia v jeho rímskej fáze. Program v Klube Titusa Zemana zakončila úvaha Michala Titusa Radošinského, synovca a autora životopisu Božieho služobníka, po ktorej nasledovalo agapé.

Dňom osláv storočnice sa vo Vajnoroch zároveň začal Týždeň vďaky za hrdinský život a prosby za blahorečenie Titusa Zemana. V deň výročia jeho smrti 8. januára budú v miestnom farskom kostole o 17:30 slúžiť svätú omšu členovia provinciálnej rady saleziánov. Týždeň vďaky vyvrcholí v deň výročia pohrebu dona Titusa, v nedeľu 11. februára, o 16:00 divadelným predstavením Titus Zeman: Cesta za slobodou, v podaní saleziánskych ponovicov zo Žiliny.

Prevzaté zo saleziani.sk / Text: mk, Foto: mk, R. Chovanec