(Bratislava, 13. januára 2015) – Divadelnej hry “Titus Zeman: Cesta za slobodou” sa 11. januára dočkali aj diváci v Bratislave. Po decembrovej premiére v Žiline ju ponovici, ktorí ju autorsky i herecky pripravili, uviedli v Klube Titusa Zemana vo Vajnoroch.

Sála v rodisku Božieho služobníka dona Titusa bola zaplnená do posledného miesta, diváci museli aj stáť. Okrem mnohých členov saleziánskej rodiny z viacerých bratislavských stredísk sa predstavenia zúčastnili aj farníci z Vajnor. Medzi vzácnych hostí patrili príbuzní dona Zemana – jeho rodné sestry, synovec a ďalší – i vajnorský farár, vdp. Peter Slepčan.

Aj napriek tomu, že pódium bolo kvôli priestorovým obmedzeniam skromnejšie ako na žilinskej premiére, herecké výkony vtiahli celé obecenstvo do deja a preniesli naň aj silný zážitok. Scény z pokusu o prechod hranice a mučenia v komunistickom väzení ešte dlho rezonovali v obecenstve v podobe zdieľania spomienok na vlastné útrapy s režimom.

O ďalších reprízach predstavenia Titus Zeman – Cesta za slobodou vás budeme včas informovať.

podľa saleziani.sk, foto Jozef Kajan ASC a Miroslav Podstavek SDB