Program osláv – Týždeň vďaky za hrdinský život a prosby za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana.