(Žilina, 12. december 2014) – Pri tejto príležitosti 100. výročia narodenia dona Titusa Zemana, ktoré pripadá na 4. januára 2015, pripravil ponoviciát v Žiline predstavenie o jeho živote s názvom Titus Zeman: cesta za slobodou. Na tretiu adventnú nedeľu ho odohrajú tri ročníky saleziánskych študentov a ich formátori v priestoroch saleziánskeho domu v Žiline.

Prípravy na veľké výročia saleziána dona Titusa Zemana odštartovali študenti Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline už dva roky vopred. V tom čase pripravovali materiály o jeho živote, zabezpečili viaceré preklady krátkych životopisov do cudzích jazykov, a dokonca pripravili záložky do kníh s motívom tohto mučeníka pre vieru. Pustili sa však aj do dvoch veľkých projektov. Prvým je letný tábor, ktorého schému chcú ponúknuť viacerým strediskám na Slovensku, aby sa o donovi Zemanovi dozvedali vo väčšom rozsahu aj deti a mladí. Druhým projektom je divadelné predstavenie, ktoré vyskladali od nuly a do najmenších detailov. Informácie a súvislosti zo života čerpali z viacerých životopisných kníh a brožúr, výpovedí spolubratov i tých, ktorým Titus Zeman pomohol.

Scenár tvoril vo veľkej miere ponovic Daniel Holúbek v spolupráci s ďalšími troma bratmi. Neskôr ho celý konzultovali s magistrom novicov Petrom Timkom a donom Marošom Husárom, ktorí majú za sebou tvorbu viacerých autorských divadelných hier. „Divadlo má za úlohu priblížiť život dona Titusa dramatickým spôsobom a poukázať na niektoré jeho dôležité vlastnosti – medzi inými vernosť povolaniu, odvaha nasadiť svoj život a schopnosť odpovedať na potreby svojej doby“, komentuje autor scenára Daniel Holúbek SDB.

Okrem výročia nedožitých 100 rokov 4. januára 2015 si saleziáni na Slovensku pripomenú 46. výročie smrti dona Titusa. Do projektu sa zapojili všetky ročníky ponoviciátu, pričom mu venujú všetok svoj voľný čas, vynímajúc aktivity s mladými. „Okrem toho, že divadlo zaberá veľa času, je to aj priestor, ktorý nás ako komunitu dáva určitým spôsobom dokopy. Hoci má toho každý dosť veľa, teraz v období kedy sú skúšky a semester finišuje s rozličnými písomnými prácami a kadečím iným, tak sa mi zdá, že je to taká forma, ktorá napriek námahe buduje celé spoločenstvo“, dopĺňa režisér Jozef Skala SDB.

Predstavenie hlavných postáv – kto je kto – nájdete na facebookovskej stránke divadla.

Premiéra: 14. decembra 2014 o 17:30 v priestoroch saleziánskeho domu v Žiline

Ďalej: 11. januára 2015 v priestoroch Farského klubu vo Vajnoroch pri Bratislave