Vajnory, 3. decembra 2013 – V sobotu 30. novembra na záver stretnutia konzulty saleziánskej rodiny na Slovensku sa jej zástupcovia – na čele s provinciálom saleziánov donom Maníkom – zašli spoločne pomodliť k hrobu Božieho služobníka dona Titusa Zemana, na cintorín vo Vajnoroch pri Bratislave. V saleziánskej rodine rastie počet osôb, ktoré si osobitným spôsobom ctia Božieho služobníka Titusa Zemana a obracajú sa modlitbou k Bohu aj na jeho príhovor.