(Rím, 24. júla 2013) – Kongregácia pre kauzy svätých sa na svojom riadnom zasadaní 28. júna vyjadrila k materiálom v kauze slovenského saleziána dona Titusa Zemana. V liste, ktorý zaslal prefekt Kongregácie kardinál Angelo Amato sa uvádza, že v ten deň bol vydaný dekrét o právnej platnosti diecézneho skúmania v prípade života a mučeníctva pre vieru Božieho služobníka Titusa Zemana SDB (1915-1969). Týmto úkonom Kongregácia potvrdila, že materiály zozbierané počas prác na kauze v Bratislavskej arcidiecéze na Slovensku v priebehu necelých troch rokov sú platné a bezchybné.
Túto informáciu spolu s kópiou listu z Kongregácie dostal vicepostulátor kauzy don Jozef Slivoň SDB. Informoval ho generálny postulátor saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni, ktorý zároveň povedal, že po tomto dekréte už bola na Kongregáciu podaná žiadosť o vymenovanie relátora, čiže osoby, ktorá bude pripravovať tzv. Positio, súhrnný dokument pre ďalšie skúmanie.

Dokumenty pre prvý stupeň blahorečenia saleziána Titusa Zemana boli dňa 7. decembra 2012 zapečatené na verejnom záverečnom zasadnutí Arcibiskupského Tribunálu v Bratislave. Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou arcibiskupského úradu boli prevzaté (po prísahe) donom Jozefom Slivoňom, vicepostulátorom kauzy procesu blahorečenia. Tie následne Slivoň (v utajovanom čase) dopravil do Vatikánu do rúk Kongregácie pre kauzy svätých. Dokumenty obsahovali svedectvá, historické správy či lekárske posudky.

„Člen Kongregácie, ktorý skúmal pripravenú dokumentáciu z Bratislavy mi povedal, že je vidieť, že diecézny proces bol vykonaný s láskou a starostlivosťou,“ tlmočil don Cameroni a dodal: „Naozaj je to dosť výnimočný prípad, že materiály z diecéznej fázy dostali v tak krátkom čase schválenie o platnosti a bez potreby čokoľvek ďalšie doplniť.“

Dokumenty procesu obsahovali niekoľko tisíc strán a boli vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. Proces blahorečenia dona Titusa Zemana prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongregácie na dvojsté výročie narodenia dona Bosca (1815 – 2015).

Práca, ktorú diecézna komisia pre kauzu dona Titusa Zemana v Bratislavskej arcidiecéze odviedla od 20. januára 2010 do 7. decembra 2012, bola ohodnotená ako platná a bezchybná. Toto bol prvý úkon rímskej fázy tejto kauzy. “Ďakujme Pánovi za rýchlosť, s akou kauza napreduje a aj naďalej sprevádzajme tento proces so záujmom a modlitbami,” doplnil na záver don Cameroni.

Provinciál rehole Saleziánov dona Bosca na Slovensku don Karol Maník povedal: „Som vďačný Bohu za nášho spolubrata Titusa Zemana. Je dobré, ak máme my kňazi, mladí ľudia či verejnosť vzor, ako možno žiť, pomáhať. Don Titus je pre mnohých príkladom vo vynaliezavosti a vytrvalosti na ceste za svojím povolaním. Tiež sa chcem poďakovať don Jozefovi Slivoňovi, vicepostulátorovi kauzy procesu blahorečenia, jeho tímu a komisii za ich prácu, nasadenie a ochotu. Modlím sa za to všetko a vyprosujem pre nás všetkých požehnanie.

Titus Zeman sa narodil v Bratislave – Vajnoroch 4. januára 1915. Ako dvadsaťpäťročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po zrušení kláštorov v roku 1950 zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Prevádzal mladých spolubratov, aby mohli pokračovať v príprave na svoje životné poslanie. Pri treťom pokuse bol zatknutý a následne vypočúvaný, mučený a odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 1969, necelých päť rokov po podmienečnom prepustení, zomrel na následky mučenia a väznenia v Bratislave.

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Spracovali: Peter Novák, rhsdb