Bratislava 7. decembra (TK KBS) – Po viac než dvoch rokoch a desiatich mesiacoch sa dnešným verejným záverečným zasadnutím Arcibiskupského Tribunálu skončila fáza prvého stupňa blahorečenia saleziána Titusa Zemana.

Fotogaléria Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu sa dokumenty obsahujúce svedectvá, historické správy či lekárske posudky v najbližších dňoch dopravia do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých. O ich sprievod sa postará don Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy procesu blahorečenia, ktorý dnes zložil prísahu do rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského.

Na dnešnom verejnom zasadnutí sa zúčastnilo okrem členov tribunálu aj množstvo kňazov – bratov a sestier saleziánskej rodiny. Prítomní boli napríklad provinciál saleziánov don Karol Maník, predstavená saleziánok Jana Kurkinová, zástupcovia saleziánskych spolupracovníkov, sympatizanti, ako aj rodinní príslušníci dona Titusa Zemana, medzi ktorými nechýbali Titusove sestry či synovec.

Na záver procesu vystúpil s krátkym príhovorom Don Pierluigi Cameroni SDB, generálny postulátor saleziánskej rodiny. „Príbeh dona Titusa je súčasťou dejín početného zástupu biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníc, ako i laikov, ktorí trpeli a boli prenasledovaní pre Ježišovo meno tu na Slovensku a v krajinách východnej Európy. Svedectvo dona Titusa, mučeníka za záchranu povolaní, je pre Božiu Cirkev na Slovensku a pre celú saleziánsku rodinu silným podnetom a výzvou, aby cítili naliehavosť a nutnosť napomáhať a podnecovať povolania, dozrievať v projektoch života podľa evanjelia, naplno zapájať osobu tých, ktorí sú evanjelizovaní, aby sa mohli stať učeníci a apoštoli Pána Ježiša,” vyzdvihol mučeníctvo dona Titusa Pierluigi Cameroni SDB.

Dokumenty procesu obsahujú tisíce strán, sú vyhotovené v slovenčine a taliančine. Pre ich overenie bolo potrebných celkovo 30 000 pečiatok a viac ako 20 000 podpisov notárky. Diecézna fáza procesu blahorečenia dona Titusa Zemana prebieha v rokoch príprav saleziánskej kongregácie na dvojsté výročie narodenia dona Bosca (1815 – 2015).

Informoval Peter Novák