Trnava 4. novembra (TK KBS) – V nedeľu 4. novembra 2012 bola v Trnave na budove bývalého seminára Marianum slávnostne odhalená pamätná tabuľa saleziánskemu kňazovi, trpiteľovi pre vieru a pedagógovi donovi Titusovi Zemanovi, ktorý v tejto budove pôsobil ako profesor v rokoch 1943-1949.
Odhaleniu prechádzala pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy a koncelebrovali viacerí saleziánski kňazi a diecézni kňazi z Arcibiskupského úradu. Vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jozef Slivoň SDB v homílii priblížil jeho pôsobenie na gymnáziu v Trnave, prevádzanie saleziánskych klerikov cez hranice za účelom dokončenia teologických štúdií ale aj uväznenie a utrpenie po tretej neuskutočnenej výprave.
Po skončení svätej omše Mons. Ján Orosch požehnal pamätnú tabuľu s textom: “prof. Titus Zeman, kňaz salezián, pôsobil v Trnave v rokoch 1943 – 1949.” Na záver odznela báseň o T. Zemanovi a pieseň v podaní herca Antona Baláža, bývalého saleziánskeho oratoriána.
V tomto roku boli už odhalené pamätné tabule T. Zemanovi v Šaštíne, vo Vajnoroch a v Bratislave.
TK KBS informoval Peter Sandtner