Bratislava, 7. januára (TK KBS) – V nedeľu 8. januára na dvoch pamätných miestach odhalili pamätné tabule Božiemu služobníkovi Titusovi Zemanovi, saleziánskemu kňazovi, ktorého proces blahorečenia prebieha.
V Šaštíne je pamätná tabuľa na chodbe Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, odhalil ju po svätej omši o 10.30 h biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Mons. Bartolomej Juhás SDB.
Pamätnú tabulu vo Vajnoroch, rodisku T. Zemana, po svätej omši o 16.00 h odhalil Mons. Ján Čapla SDB. Kazateľom pri oboch bohoslužbách bude vicepostulátor kauzy blahorečenia don Jozef Slivoň SDB, ktorý v homílii priblíži život a utrpenie Božieho
služobníka dona Titusa Zemana.
TK KBS informoval Peter Sandtner