Bratislava, 11. marca (TK KBS) – Pri príležitosti 60. výročia súdneho procesu “Titus Zeman a spol.” sa v nedeľu 11. marca vo Farskom kostole Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave konala svätá omša za všetkých odsúdených v tomto procese. Celebroval ju provinciál Saleziánov don Bosca don Karol Maník a kazateľom bol vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana don Jozef Slivoň, ktorý poukázal na hrdinský odkaz Titusa Zemana pre mladých.
Po svätej omši provinciál don Karol Maník odhalil a požehnal pamätnú tabuľu s reliéfom dona Titusa Zemana pred kostolom. Prítomné boli rodné sestry T. Zemana, jeho synovec a životopisec Michal Radošinský, bývalí saleziánski oratoriáni a žiaci T. Zemana, členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a biskupský vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže SR Mons.
Bartolomej Juhás. Don Titus Zeman totiž v rokoch 1940-1943 pôsobil v saleziánskom ústave na Miletičovej ulici v Bratislave.
TK KBS informoval Peter Sandtner