(Vajnory 28. októbra 2010) – Šesťdesiate výročie druhej úspešnej výpravy dona Titusa Zemana do Turína sa stalo príležitosťou na spoločné stretnutie. Vajnorčania a pamätníci Božieho služobníka sa v nedeľu 24. októbra zišli na miestnom cintoríne, odkiaľ sa po krátkej modlitbe presunuli do farského klubu, ktorý nesie jeho meno.  + VIDEO
Súdny lekár z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského profesor František Novomestský a jeho kolega doktor František Štuller predstavili niektoré podrobnosti z procesu exhumácie.

František Štuller po stretnutí povedal, že ich oboch „obohatilo a povzbudilo ku ďalšej práci na ukončenie analytických prác výsledkov exhumácie, aby tak odovzdali k spokojnosti svoje znalecké posudky“.

Prítomným sa prihovoril aj páter Tiziano Pegoraro RCI, Talian z rehole Rogazionistov. Hovoril po slovensky, čím všetkých milo prekvapil. Páter Perogaro spolupracuje s donom Jozefom Slivoňom.


Don Jozef Slivoň, vicepostulátor procesu blahorečenia, informoval zúčastnených o ďalšom postupe diecézneho procesu blahorečenia dona Zemana a tiež o mieste uloženia telesných ostatkov, ktoré sa po vedeckom skúmaní nachádzajú v krypte vajnorského kostola. Najbližšie spomienkové stretnutie sa bude konať v januári budúceho roka

rhsdb, Informoval Ján Drgoň SDB.