(Vajnory 20. septembra 2010) – Začiatkom mesaica, 2. septembra, sa vo Vajnoroch, v rodisku Božieho služobníka dona Titusa Zemana, konala exhumácia jeho telesných pozostatkov. Súhlas k exhumácii v diecéznej fáze procesu blahorečenia dal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý zároveň menoval Tribunál na čele s biskupským delegátom JCDr. Jozefom Kempom. + GALÉRIA

Na vykonanie exhumácie a súdnoznaleckej expertízy boli požiadaní prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty ÚK v Martine prof. MUDr. František Novomeský, PhD, a odborný asistent MUDr. František Štuller, PhD.

Exhumácia začala modlitbou pri hrobe Božieho služobníka. Potom nasledovala adorácia pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a zloženie prísahy členov Tribunálu, medicínskych súdnych znalcov, svedkov, vicepostulátora i pracovníka pohrebnej služby. Po začatí odkrývania hrobu sa prítomní modlili spoločne žalmy. Exhumácie sa zúčastnil i otec provinciál don Karol Maník, taktiež don Štefan Turanský a príbuzní Božieho služobníka.

Asi po hodinovej práci pracovníka pohrebnej služby začali pracovať súdni znalci, ktorí veľmi citlivo vyberali a ukladali pozostatky Božieho služobníka do pripravených kontajnerov, ktoré sa zapečatili a ktoré súdni znalci budú skúmať v Ústave súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty ÚK v Martine. Potom sa telesné pozostatky Božieho služobníka privezú späť do Vajnor.

Informoval Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor kauzy blahorečenia

Galéria:

[nggallery id=6]