(Bratislava 27. novembra 2010) – V týchto dňoch vychádza deviatnik za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana. Deviatnik zostavil vicepostulátor don Jozef Slivoň a vydáva ho vydavateľstvo Don Bosco. + PDF

Milí bratia a sestry,

dostávame do rúk Deviatnik za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana. Proces blahorečenia začal 26. februára 2010, keď dozrelo presvedčenie mnohých o hrdinskom živote tohto saleziána kňaza a keď otec arcibiskup – metropolita mons. Stanislav Zvolenský otvoril diecéznu fázu skúmania jeho života.

Modlitba Deviatnika je vyjadrením našej túžby, aby Titus Zeman ako blahoslavený mohol byť uctievaný aj verejne. Zároveň vyjadrujeme presvedčenie o svätosti jeho života, o hrdinských čnostiach a o jeho mučeníctve za záchranu duchovných povolaní.

Touto modlitbou chceme tiež prosiť dobrotivého Pána Boha o mimoriadne milosti a zázraky na jeho príhovor. Deviatnik môžeme opakovať a do modlitieb zahŕňať seba, našich drahých a tých, ktorých ako vážne chorých uvádzam v zozname na konci tohto listu. Zoznam budeme dopĺňať vždy, keď mi napíšete o niekom, kto chce prosiť o mimoriadnu milosť alebo o zázrak. Krstné meno a vek uverejníme na internetovej stránke www.tituszeman.sk. Moja e-mailová adresa je vicepostulator@sdb.sk.

Slovensko potrebuje vzory. Vzory hrdinskej lásky a obety. Don Titus môže byť vzorom lásky k Bohu, k Cirkvi a k blížnym. Je príkladom totálnej obety za kňazské a rehoľné povolania a evanjeliového odpustenia aj tým najkrutejším nepriateľom. On chápal a prežíval heslo dona Bosca: „Daj mi duše, ostatné si vezmi“. Nech nás povzbudia aj slová hlavného predstaveného saleziánov, dona Pascuala Cháveza, z jeho homílie na tohtoročnej slávnosti Všetkých svätých v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne: „Treba znovu vyzdvihnúť hodnotu svätosti zoči voči šíriacej sa priemernosti života, treba znovu objaviť hodnotu spoločenstva zoči voči rastúcemu individualizmu. Treba nám získavať skúsenosť o kráse Boha zoči voči oslňujúcim, ale falošným obrazom krásy, ktorá je v móde.“ A keď som počul jeho ďalšie slová: „Vy, drahí bratia a sestry, drahí priatelia, ste povolaní k šťastiu, aby ste bolí plní radosti, nádeje na budúcnosť tohto sveta; … ste povolaní ku svätosti!

… Parafrázujúc dona Bosca by som povedal, že je fascinujúce byť svätým, lebo svätosť svieti, je to duchovné napätie, je to žiara, svetlo, vnútorná radosť, rovnováha, priezračnosť, láska prežívaná až po okraj.“ myslel som intenzívne na dona Titusa…

V Ríme, 15. novembra 2010
v deň spomienky blahoslavenej Magdalény Moranovej FMA

Jozef Slivoň SDB
vicepostulátor

Deviatnikom chceme prosiť dobrotivého Pána Boha na príhovor Božieho služobníka Titusa Zemana o mimoriadnu milosť, alebo o uzdravenie pre uvedených bratov a sestry. Meno a vek tých, ktorí si to želajú, uverejňujeme. Sú aj takí, ktorí chcú zostať v tajnosti.

Lýdia (52 rokov); Anton (27 rokov); Martin (22 rokov); Mária (25 rokov); Jozef (28 rokov); Andrej (17 rokov); Kristína (60 rokov); Ján (32 rokov); Jozef (50 rokov); Margita (66rokov); Timotej (19 rokov); Štefan (65 rokov); Žaneta (18 rokov); Milka (46 rokov); Darinka (38 rokov); Miloslav (56 rokov); Veronika (35 rokov); Adrian (17 rokov); Jozef (48 rokov); Margita (58 rokov); Roman (6 rokov); Dušan (34 rokov); Helenka (54 rokov); Mary (62 rokov); Alojz (69 rokov); Martin (10 rokov); Jarmila (17 rokov); Lucia (19 rokov); Viktor (72 rokov); Dominik (dva a pol roka); Klaudia (19 rokov); Vladimír (53 rokov); Peter (39 rokov); Jozef (56 rokov); Anastázia (5 rokov); Monika (42 rokov); Miroslav (72 rokov);  Juraj (47 rokov); Terézia (59 rokov); Ján (58 rokov); Eva (64 rokov); Marián (40 rokov); Adriana (33 rokov); Samuel a Damián (novorodenci) a Patrik (novorodenec).

Prosím o vytrvalú modlitbu s veľkou dôverou za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a láskyplné modlitby za tých, ktorí potrebujú mimoriadnu pomoc.

Stiahni PDF Deviatnik – text – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte “Uložiť cieľ odkazu ako…”

Ďalší a ďalší prosia o mimoriadnu milosť alebo o uzdravenie na príhovor Božieho služobníka. Meno a vek tých, ktorí si to želajú, uverejňujeme.

Sú to: Štefan 65 rokov, Žaneta 18 rokov, Milka 46 rokov, Darinka 38 rokov, Miloslav 56 rokov, Veronika 35 rokov, Adrian 17 rokov, Jozef 48 rokov, Margita 58 rokov, Roman 6 rokov a Dušan 34 rokov.

Sú aj takí, ktorí chcú zostať v tajnosti.

Prosím o vytrvalú modlitbu s veľkou dôverou za blahorečenie Božieho služobníka Titusa Zemana a láskyplné modlitby za tých, ktorí potrebujú mimoriadnu pomoc.