(Vajnory 17. augusta 2010) – Sedemdesiate výročie primícií Božieho služobníka Titusa Zemana si pripomenuli v Bratislave-Vajnoroch v sobotu 7. augusta. Prítomné boli rodné sestry, synovci a netere s rodinami a tiež Ing. Michal Titus Radošinský, ktorí v súčasnosti píše tzv. kritický životopis Božieho služobníka.Hlavným celebrantom svätej omše bol správca Farnosti Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave don Ján Čapla. Provinciála zastupoval jeho vikár don Jozef Ižold.

„Pred svätou omšou sme sa pomodlili ruženec, o 15-tej potom bola spomienková svätá omša a po nej sme strávili chvíľu na cintoríne pri hrobe božieho služobníka dona Titusa,“ opísal prvú časť stretnutia jeho organizátor a vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň, ktorý pri eucharistii predniesol aj homíliu.

V nej zhrnul tri dôležité prvky hrdinského života božieho služobníka: odvahu, rozhodnosť a ochotu priniesť maximálnu obetu.
– 7. februára 1946 už na štátnom gymnáziu v Trnave, ktoré bolo dovtedy Biskupským gymnáziom, znovu zavesil kríže do tried, ktoré predtým nariadil nový komunistický riaditeľ zvesiť. Titus tým dal najavo svoju odvážnu vieru a vzťah k študentom, ktorým ako kňaz a profesor odovzdával vieru a lásku.
– Jeho hrdinské rozhodnutie pripravovať úteky klerikov do zahraničia a sprevádzať ich, aby mohli doštudovať a stať sa kňazmi, bolo ovocím jeho schopnosti správne sa rozhodovať. Predpokladal súhlas predstavených, s ktorými pre prenasledovanie Cirkvi už nebolo možné komunikovať. Toto ocenil vtedajší hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca don Pietro Riccaldone, s ktorým sa don Titus stretol v Turíne po prvej úspešnej výprave.
– Pokorné prijatie neľudského mučenia, odsúdenia a ťažkého väzenia boli dôkazom, že ako kňaz a salezián je ochotný priniesť aj takúto veľkú obetu. Táto obetujúca sa láska bola tak vynaliezavá, že aj v najkrutejšom väzení spovedal tých, ktorí sa chceli zmieriť s Bohom. Používajúc šťavu z hrozienok a kúsok rohlíka z pšeničnej múky slúžil spoluväzňom svätú omšu.

Po návšteve cintorína pokračovala spomienková slávnosť vo farskom klube takmer hodinovou prezentáciou o živote a diele dona Titusa. Vicepostulátor don Jozef Slivoň informoval prítomných o ďalšom postupe procesu blahorečenia.

rhsdb, informoval Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor procesu blahorečenia