(Bratislava 26. februára 2010) – Prvý proces blahorečenia v mladej bratislavskej arcidiecéze otvoril dnes popoludní v hlavnom meste arcibiskup Stanislav Zvolenský. Saleziáni dona Bosca požiadali o začatie skúmania života, mučeníctva a chýru mučeníctva rodáka z Vajnor saleziána kňaza Titusa Zemana (1915-1969). 

„Je veľkým Božím darom, že v roku kňazov a pri 150-tom výročí založenia Saleziánskej kongregácie môžeme sláviť toto otváracie verejné zasadnutie tribunálu procesu blahorečenia,“ povedal v prednesení žiadosti o začatie procesu salezián Jozef Slivoň, vicepostulátor kauzy. A v krátkom predstavení života Titusa Zemana ho charakterizoval aj slovami: „Viedla ho hrdinská viera a láska pre dobro klerikov, aby mohli dovŕšiť svoje štúdiá a cestu ku kňazstvu v cudzine.“

Otvorením diecéznej fázy procesu blahorečenia sa priznáva Titusovi Zemanovi titul Boží sluha, čím sa upriamuje pozornosť na výnimočnosť jeho osoby, života a odkazu.

Oficiálne otvorenie procesu sa uskutočnilo prečítaním stanoviska Kongregácie pre kauzy svätých, v ktorom vyjadrila „nihil obstat (nič nebráni)“ a otváracieho dekrétu, ktorý 8. februára t.r. podpísal arcibiskup Mons. Zvolenský. Členovia vymenovaného tribunálu pre túto kauzu potom prevzali menovacie dekréty a zložili prísahu. Vicepostulátor odovzdal biskupskému delegátovi JCDr. Jozefovi Kempovi zoznam svedkov, v ktorom figuruje približne tridsať osôb a zároveň dodal, že „dnes ráno sa mi telefonicky ozvali ďalšie dve osoby, ktoré chcú vypovedať v tejto kauze.“

V aule bratislavského kňazského seminára sledovali otvorenie procesu aj tri rodné sestry Titusa Zemana a tiež jeho synovec Michal Titus Radošinský, ktorý o svojom strýkovi a birmovnom otcovi napísal už dve publikácie. Nechýbal provinciál saleziánov don Karol Maník, vikárka slovenských saleziánok sr. Eva Pullmanová, viaceré rehoľné sestry z niekoľkých kongregácií, či napríklad aj historik salezián Milan Stanislav Ďurica. A viacerí očití svedkovia života Božieho sluhu.

„S nádejou vstupujeme do tohto procesu blahorečenia,“ povedal arcibiskup Stanislav Zvolenský v záverečnom slove pred plnou aulou kňazského seminára v Bratislave, a podčiarkol, že aj v tejto veci ide nielen o ľudské úsilie, ale potrebné je aj Božie požehnanie.

Po ukončení slávnostného otváracieho zasadania procesu blahorečenia sa notárke aktuárke procesu prihlásili ešte niekoľkí z prítomných a vyjadrili vôľu vypovedať v tomto procese ako svedkovia.

Medzi prítomnými bol aj provinciálny koordinátor saleziánov spolupracovníkov Anton Horváth z Trnavy spolu s manželkou, ktorí už dlhšie zverujú Bohu na príhovor Titusa Zemana onkologický stav svojho syna a dvoch ďalších saleziánov. Medzi obecenstvom sedel aj aj jeden z účastníkov nevydarenej tretej výpravy cez Moravu, ktorú don Titus Zeman viedol, pán Anton Semeš.

rhsdb, foto Lukáš Čerman