(Banská Bystrica 28. apríla 2010) – Na celoslovenskom finále súťaže BOSS2010 boli v porote prítomní aj vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň a synovec dona Titusa, Michal Titus Radošinský.

Chlapci a dievčatá, ktorí súťažili v staršej kategórii (stredná škola), odpovedali v druhej časti finále aj na otázky zo života božieho sluhu Titusa Zemana. Ako študijný materiál pred súťažou im poslúžila najmä brožúrka so životopisom božieho sluhu.

Súťaž BOSS (Biblická olympiáda a saleziánskych stredísk) je určená mladým zo saleziánskych stredísk celého Slovenska. Po miestnych a regionálnych kolách sa do finále prepracovalo 50 chlapcov a dievčat z 10 stredísk. Okrem toho, že odpovedali na otázky zo Svätého Písma a zo života svätého Jána Mária Vianneya stali sa vďaka študovaniu životopisu dona Titusa Zemana ďalšími jeho obdivovateľmi.

Na prvých miestach mladšej i staršej kategórie sa tento rok umiestnili mladí zo saleziánskeho strediska Bratislava-Trnávka.

rhsdb