V roku 1925 túžil desaťročný Titus, aby mohol ísť na každoročnú májovú púť do Šaštína. Bol však chorľavý a v tom roku naozaj vážne ochorel. Preto iba poslal svoje modlitby po pútnikoch. Po ich návrate malý Titus vyzdravel. Keď videl, že sa jeho zdravie upevňuje, povedal mame: «Panna Mária vypočula moje prosby, ktoré jej zaniesli pútničky. Chcem sa stať saleziánom, kňazom.»

Obracajme sa s dôverou k Márii v našich ťažkostiach, buďme však aj veľkodušní v našej vďačnosti, najmä v pozornom počúvaní Božieho hlasu.