Koncelebrácia kňazov na blahorečení

Milí kňazi. Vaša prítomnosť na slávnosti blahorečenia je veľmi vítaná. Titus Zeman bude prvý blahoslavený slovenský rímskokatolícky kňaz. Jeho blahorečenie je slávnosťou všetkých kňazov.

Pretože ide o jedinečnú udalosť, na ktorú prídu veľmi mnohí z vás, ako organizátori by sme radi vopred poznali aspoň približný počet prítomných kňazov, aby sme mohli zabezpečiť dostatočné miesta na sedenie, štóly, počet hostií… Prosíme vás preto, ak je vám to možné o vyplnenie tejto registrácie – poslúži nám výhradne na účel zistenia počtu koncelebrantov.

Organizačné pokyny pre účasť kňazov na slávnosti budú zverejnené v druhej polovici septembra.

Registrácia kňazov na koncelebráciu počas víkendu blahorečenia.

Ďakujeme vám, že počas zostávajúcich dní do blahorečenia sa aj Vaším prostredníctvom budú môcť veriaci viac dozvedieť o novom blahoslavenom a rásť vo viere v spoločenstvo svätých. Tiež ďakujeme tým, ktorí podporujú prípravu slávnosti aj svojimi modlitbami.

 

Registrácia autobusov na Blahorečenie Titusa Zemana

Ak sa chystáte prísť z farnosti alebo zo spoločenstva či rehoľnej komunity na Blahorečenie Titusa Zemana do Bratislavy v sobotu 30. septembra ako skupina/zájazd samostatným objednaným autobusom (nie bežným spojom), prosíme, aby ste sa zaregistrovali. Na základe registrácie Vám vopred pošleme potrebné informácie a kartu s poradovým číslom pre evidenciu Vášho autobusu na parkovisku. Tým, že nám zanecháte kontakt, umožníte nám potrebnú komunikáciu s Vami aj v samotný deň blahorečenia. Údaje budú spracované len pre túto udalosť a nebudú poskytnuté nikomu ďalšiemu.

Poznámka:
V prípade, že organizujete viac než jeden autobus, treba zaregistrovať každý autobus samostatne, s konkrétnou osobou vedúceho, ktorý bude v danom autobuse.

Registrácia autobusov na Blahorečenie Titusa Zemana

Ďakujeme.