Blahorečenie slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude
v sobotu 30. septembra o 10.30 h v Petržalke na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny.

 

PROGRAM BLAHOREČENIA

Piatok 29. 9. 2017

20.00 Modlitbová vigília
Katedrála svätého Martina

Sobota 30. 9. 2017

9.30 Prípravný program
Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny

 10.30 Pontifikálna svätá omša blahorečenia
Petržalka, priestranstvo pri Kostole Svätej rodiny
Svätej omši predsedá a obrad blahorečenia vykoná legát Svätého Otca Františka,
kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.
(Z dôvodu bezpečnostných kontrol prosíme prísť na miesto s dostatočným časovým predstihom)

Do blahorečenia zostáva 10 dní 13 hodín 39 minút 56 sekúnd.

16.00 Slávnostný ceremoniál po blahorečení dona Titusa Zemana „Prekročil som hranicu“
HANT Aréna, Bratislava

Nedeľa 1. 10. 2017

10.30 Ďakovná svätá omša za blahorečenie
Vajnory, Nám. Titusa Zemana