Adorácia s donom Titusom

Texty adorácie formou ako Titus Zeman a jeho príbeh môžu sprevádzať pri modlitbe. Autorom je salezián Marián Zachar, ktorý zapracoval do textov aj inšpiráciu na vhodné piesne.

Stiahnuť PDF Adorácia s donom Titusom – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte „Uložiť cieľ odkazu ako…“.


Krížová cesta s mučeníkmi totality

K modlitbe krížovej cesty s uvažovaním o utrpení mučeníkov pre Krista pozýva autor salezián Ján Maturkanič SDB: „Práve doba totality je plná veľkých príbehov lásky ku Kristovi a obety života. Preto som pripojil ďalších, ktorých si spolu s donom Titusom uctievame a sme za nich vďační, spolu s ostatnými svedkami, bratmi a sestrami, ktorí položili život pre Krista.“

Meditácie ku zastaveniam krížovej cesty obsahujú okrem príbehu Titusa Zemana, či saleziánov Ernesta Macáka a Štefana Sandtnera, aj príbeh blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča, no i niekoľkých doteraz menej známych slovenských osobností.

Texty krížovej cesty možno použiť hneď niekoľkými spôsobmi: či ako tradičnú krížovú cestu, alebo rozdelením jednotlivých zastavení do viacerých dní na štýl deviatnika. Ďalšou možnosťou je využitie jednotlivých príbehov na samostatné „stretká“ či katechézy, s diskusiou a otázkami.

Stiahnuť PDF Krížová cesta s mučeníkmi totality – kliknite pravým tlačítkom myši a vyberte „Uložiť cieľ odkazu ako…“.