Deviatnik pred sviatkom blahoslaveného Titusa Zemana

Deviatnik pred sviatkom blahoslaveného Titusa Zemana

Aktuality

(Bratislava, 30. decembra 2017) – Už 8. januára budeme môcť sláviť prvý sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, ktorý pripadá na výročie jeho smrti. Pozývame vás duchovne sa pripraviť na túto udalosť, prosiť za jeho svätorečenie i vyprosovať si potrebné milosti modlitbou deviatnika, ktorý začína dnes, 30. decembra. Zobraziť viac „Deviatnik pred sviatkom blahoslaveného Titusa Zemana“

Blahoslavený Titus na návšteve vo farnostiach

Blahoslavený Titus na návšteve vo farnostiach

Aktuality

(Trenčín – Opatová, 19. decembra 2017) – V troch farnostiach Nitrianskej diecézy a v jednej Trnavskej sa uskutočnila prezentácia života a odkazu dona Titusa Zemana. V piatok 27. októbra sa viac o novom slovenskom blahoslavenom dozvedeli veriaci z farnosti Trenčín – Opatová, o týždeň neskôr 3. novembra to bola farnosť Močenok, 17. novembra farnosť Prašice a 17. decembra farnosť Cífer. Zobraziť viac „Blahoslavený Titus na návšteve vo farnostiach“

Saleziáni zaniesli odkaz Titusa Zemana k takmer 200 vysokoškolákom

Saleziáni zaniesli odkaz Titusa Zemana k takmer 200 vysokoškolákom

Aktuality

(Ružomberok, 15. decembra 2017) – V mesiaci november navštívili saleziáni don Pavol Grach a don Jozef Luscoň tri vysokoškolské pastoračné centrá. Študenti v Prešove, Ružomberku a Trenčíne sa oboznámili nielen so životom dona Titusa Zemana v jeho historickom kontexte, ale nazreli aj hlbšie do spirituality tohto nového slovenského blahoslaveného.

Zobraziť viac „Saleziáni zaniesli odkaz Titusa Zemana k takmer 200 vysokoškolákom“

Titus sa vracia na miesta, kde pôsobil

Titus sa vracia na miesta, kde pôsobil

Aktuality

(Trnava, 6. decembre 2017) – Dňa 30. 11. sa v budove Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha a Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave konalo slávnostné požehnanie nových priestorov týchto cirkevných škôl a školskej kaplnky blahoslaveného Titusa Zemana. Slávnosť začala svätou omšou. Prítomní boli dvaja arcibiskupi, monsignori z kúrie, okolo tridsať kňazov, zástupcovia Ministerstva školstva, mesta Trnava, VÚC, množstvo riaditeľov spriaznených škôl, veľa učiteľov a mládeže.

Zobraziť viac „Titus sa vracia na miesta, kde pôsobil“

Duchovná obnova o donovi Titusovi – v Taliansku

Duchovná obnova o donovi Titusovi – v Taliansku

Aktuality

(Rím, Taliansko, 1. decembra 2017) – 25. novembra sa v Turíne na Valdoccu uskutočnila duchovná obnova, ktorú organizovali saleziáni z regiónov Piemont a Valle d’Aosta. Otvorená bola pre všetkých spolubratov. Ústrednou témou bola osobnosť blahoslaveného Titusa Zemana. Meditáciu viedol don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor saleziánskej rodiny pre kauzy svätých.

Zobraziť viac „Duchovná obnova o donovi Titusovi – v Taliansku“