Pripravte sa na blahorečenie, nielen duchovne

Pripravte sa na blahorečenie, nielen duchovne

Aktuality

Do víkendu blahorečenia dona Titusa Zemana neostávajú už ani dva týždne, preto by sme vám pomedzi všetky informácie chceli opäť dať do pozornosti organizačné informácie, kde nájdete inštrukcie o bezpečnosti, odporúčania ohľadom dopravy, registráciu pre kňazov i pre celé autobusy.

Obyvateľov dvoch bratislavských mestských častí Petržalka a Vajnory čakajú počas nadchádzajúcej slávnosti blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana dopravné obmedzenia. O bezpečnosť a organizáciu podujatia sa stará tím zložený zo zástupcov Saleziánov don Bosca, Bratislavskej arcidiecézy a Policajného zboru SR. Pre dôstojnosť programu zároveň vyzvali všetkých účastníkov slávnosti blahorečenia, aby do areálu hlavného programu v Petržalke, na svätú omšu vo Vajnoroch a do HANT Arény neprinášali žiadne zástavy, transparenty či tlačoviny a nepropagovali žiadne hnutia či politické strany.

Od piatka 29. 9. do soboty večera 30. 9. 2017 bude uzatvorená Tupolevova ulica od Pajštúnskej ulice v smere ku kostolu. Na celej tejto komunikácii bude tak isto platiť zákaz zastavenia motorových vozidiel. Zákazy budú osadené dostatočne vopred, vozidlá porušujúce tento zákaz zastavenia, ako aj akékoľvek iné vozidlá bez povolenia organizátora budú odtiahnuté odťahovou službou v spolupráci v Mestskou políciou. Zákaz zastavenia (parkovania) sa bude týkať aj vozidiel s vyhradeným parkovacím miestom – vyhradené parkovacie miesto (zazmluvnené s mestskou časťou) neoprávňuje vodiča porušiť zákaz určený dočasným dopravným značením.

Rozsiahle bezpečnostné opatrenia zasiahnu centrum bratislavskej mestskej časti Petržalka v deň blahorečenia – v sobotu 30. septembra. Uzatvorená bude Pajštúnska cesta od križovatky s Jiráskovou a Smolenickou po križovatku s Jantárovou cestou. Vjazd na Iľjušinovu ulicu bude umožnený iba vozidlám s označením ZŤP, vezúcim osoby s preukazom ZŤP. Rovnako bude uzatvorený aj výjazd zo sídliska v smere od Brančskej a Holíčskej v smere na Pajštúnsku. Uvedené opatrenia budú ukončené v závislosti od bezpečnostnej situácie v sobotu vo večerných hodinách.

Okrem toho si vám dovoľujeme pripomenúť program víkendu, ktorý podrobnejšie nájdete na osobitnej podstránke:

Piatok, 29.9. o 20:00 modlitebná vigília v Dóme sv. Martina

Sobota, 30.9. o 9:30 prípravný program na blahorečenie, priestranstvo pri Kostole sv. rodiny

Sobota, 20.9. o 10:30 svätá omša s blahorečením dona Titusa, priestranstvo pri Kostole sv. rodiny

Sobota, 30.9. o 16:00 mládežnícky ceremoniál Prešiel som hranicu, HANT Aréna

Nedeľa, 1.10. o 10:30 ďakovná svätá omša, Vajnory

Blahorečenie saleziána kňaza Titusa Zemana pripravili organizátori: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza. Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme: Dopravnému podniku Bratislava, Policajnému zboru SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), Odvozu a likvidácii odpadu (OLO), Bratislava – mestská časť Vajnory a Bratislava – mestská časť Petržalka.

 

Pohľad šiestich autorov na jedného svätca

Pohľad šiestich autorov na jedného svätca

Aktuality

(Bratislava 13. septembra) – Vychádza 208 stranová publikácia o osobe Titusa Zemana s príspevkami šiestich autorov pod názvom Neodpočívaj, pomáhaj. Novinka prináša fakty zo života slovenského saleziána mučeníka a pohľady na jeho osobnosť. Publikáciu zostavil Peter Slepčan v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave.  Zobraziť viac „Pohľad šiestich autorov na jedného svätca“

Na púť do Fatimy prinesú Titusa Zemana

Na púť do Fatimy prinesú Titusa Zemana

Aktuality

(Bratislava 13. septembra) – Pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need (u nás známa aj ako Kirche in Not) organizuje pri príležitosti svojho 70. výročia vzniku a pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení Panny Márie, ktorej je pápežská nadácia zasvätená od roku 1967, spoločné celosvetové stretnutie v portugalskej Fatime. V dňoch 12. – 15. septembra 2017 bude rodina pracovníkov, priaznivcov a dobrodincov ACN spoločne prosiť za pokoj a náboženskú slobodu vo svete a potrebné duchovné a materiálne dobrá pre prenasledovaných a trpiacich kresťanov. ACN je už od svojich počiatkov chápaná ako „most lásky“, ktorý slúži jednote a zmiereniu.

Zobraziť viac „Na púť do Fatimy prinesú Titusa Zemana“

List hlavného predstaveného saleziánskej rodine

List hlavného predstaveného saleziánskej rodine

Aktuality

(Colle don Bosco, 16. august 2017) – Drahí spolubratia a členovia saleziánskej rodiny! Zámerne uvádzam hore uvedený dátum tohto listu, ktorý vám píšem pri príležitostí blížiaceho sa blahorečenia ctihodného Titusa Zemana 30. septembra v Bratislave (Slovensko). Je to dátum, keď si pripomíname narodeniny nášho otca a zakladateľa dona Bosca. Dvojsté výročie jeho narodenia sme slávili pred dvoma rokmi. Treba podčiarknuť, že Cirkev uznala mučeníctvo dona Titusa Zemana ako ovocie svätosti našej saleziánskej rodiny práve vo svetle tohto dvojstého výročia. A toto uznanie nasleduje po blahorečení Štefana Šándora, maďarského saleziána koadjútora, v roku 2013, ktorý obetoval vlastný život za záchranu mladých zo sveta práce v rámci toho istého kontextu prenasledovania.  Zobraziť viac „List hlavného predstaveného saleziánskej rodine“