U saleziánov na Miletičovej sú vďační za dona Titusa

U saleziánov na Miletičovej sú vďační za dona Titusa

Aktuality

(Bratislava, 14. novembra 2017) – Vo štvrtok 5. októbra mali saleziáni aj farníci na Miletičovej v Bratislave možnosť poďakovať sa za blahorečenie dona Titusa Zemana. Najskôr ráno počas spoločných modlitieb komunity odovzdal provinciál don Jozef Ižold saleziánom relikviu dona Titusa. Večer sa uskutočnila ďakovná svätá omša, ktorej predsedal direktor don František Kubovič, kazateľom bol farár don Marián Husár. V kázni predstavil Titusov život  a jeho posolstvo pre dnešné časy.

Zobraziť viac „U saleziánov na Miletičovej sú vďační za dona Titusa“

Priatelia Titusa Zemana si uctili jeho relikvie

Priatelia Titusa Zemana si uctili jeho relikvie

Aktuality

(Vajnory, Bratislava, 8. novembra 2017) – Rodisko Titusa Zemana sa pomaly stáva pútnickým miestom. Koncom októbra sa vo Vajnoroch konala púť k relikviám blahoslaveného Titusa Zemana. Zúčastnili sa jej členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS).

Bývalí politickí väzni, „mukli“ (skratka z českého muž určen k likvidaci) a občania, ktorých práva boli počas komunizmu porušované totalitným režimom sa zišli v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch. „Je to pre nás česť, že jeden z našej „muklovskej“ rodiny je vyhlásený za blahoslaveného. Preto bolo pre nás veľmi vzácne, že sme mohli pobudnúť pri jeho relikviách a uctiť si ho už ako blahoslaveného,“ povedal účastník púte Peter Sandtner, predseda KPVS.

Program púte sa začal svätou omšou, ktorú celebroval salezián don Jozef Luscoň. Nasledovala prednáška Michala Titusa Radošinského, synovca dona Titusa a modlitba pri jeho hrobe na Vajnorskom cintoríne.

„Členom KPVS je don Titus Zeman dobre známy. Viacerí ho poznali osobne, ale táto generácia už pomaly odchádza. Na ich miesta postupne nastupujú rodinní príslušníci, ale aj tým je don Titus známy, a preto pravidelne navštevujeme miesta spojené s jeho utrpením,“ dodal Sandtner.

Keďže Titus Zeman je symbolom aj ostatných politických väzňov, ktorí nevinne trpeli, členovia KPVS navštívili aj pamätník obetí komunistického režimu na cintoríne Vrakuňa. Po prečítaní mien mnohých umučených vošli do saleziánskej hrobky, kde odpočívajú viacerí saleziáni, ktorí boli tiež väznení, prenasledovaní a ich život je spätý aj s donom Titusom.

Informoval: Peter Sandtner, Jozef Luscoň SDB

Na školení učiteľov odznelo ako vyučoval Titus Zeman

Na školení učiteľov odznelo ako vyučoval Titus Zeman

Aktuality

(Čičmany, 26. októbra 2017) – Asi štyridsiatka učiteľov z katolíckych cirkevných škôl sa v dňoch 17.-18. októbra zúčastnila školenia v Čičmanoch. Vedúci školenia salezián don Jozef Luscoň venoval časť svojich príhovorov Titusovi Zemanovi, ktorý tiež pôsobil ako pedagóg.

Stretnutie bolo popretkávané modlitbami, svätými omšami, diskusiami i písomkou. Zazneli prednášky o úlohe svedomia pri výchove a sebavýchove, ale aj o zdravých a nezdravých prejavoch viery v živote a školskom prostredí.

„Bolo veľkým prínosom, že don Luscoň venoval časť prednášok aj blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorý bol tiež učiteľ. Poukázal na jeho výchovné pôsobenie na škole a na jeho schopnosť vytvárať vzťahy a používať preventívny systém,“ povedala Miriam Janegová, riaditeľka Diecézneho školského úradu v Žiline.

Riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre poznamenal: „Preventívny systém viedol dona Titusa po ceste svätosti. On ho žil v rôznych podobách. Preto je veľmi dobre poznať túto pedagogickú múdrosť dona Bosca.“

Jozef Luscoň SDB

Vyšla kniha spomienok kňaza, ktorý pomáhal bl. Titusovi Zemanovi

Vyšla kniha spomienok kňaza, ktorý pomáhal bl. Titusovi Zemanovi

Aktuality

(Bratislava, 24. októbra 2017) – V piatok 21. októbra sa na pôde teologickej fakulty Trnavskej univerzity (jezuiti) konala prezentácia knihy „Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa“. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška (2017), má 404 strán, bohatú obrázkovú a dokumentačnú prílohu. Zostavil ju Mons. Imrich Tóth. Celkový kontext Revesových spomienok a ich dosah na súčasnú dobu priblížili vo svojom krátkom príhovore prof. Dr. phil. Emília Hrabovec a Dr. Jozef Rydlo.

Zobraziť viac „Vyšla kniha spomienok kňaza, ktorý pomáhal bl. Titusovi Zemanovi“

V Bratislave – Vajnoroch vznikne nová socha blahoslaveného Titusa Zemana

V Bratislave – Vajnoroch vznikne nová socha blahoslaveného Titusa Zemana

Aktuality

(Bratislava – Vajnory, 16. októbra 2017) – V Bratislave – Vajnoroch vznikne čoskoro nová socha blahoslaveného Titusa Zemana. Návrh urobil synovec a birmovný syn blahoslaveného Michal Titus Radošinský, prvý model umelecky stvárnil akademický sochár Peter Švaral. „Osadenie bronzovej sochy blahoslaveného Titusa je naplánované na budúci rok v Bratislave – Vajnoroch na Námestí Titusa Zemana v niektorý pamätný deň jeho života,“ informoval Radošinský. Zobraziť viac „V Bratislave – Vajnoroch vznikne nová socha blahoslaveného Titusa Zemana“