V pondelok 27. februára 2017 Svätý Otec František prijal na osobitnej audiencii kardinála Angela Amata SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana, kňaza Spoločnosti svätého Františka Saleského (Saleziáni dona Bosca), ktorý sa narodil vo Vajnoroch 4. januára 1915 a tam aj zomrel, na následky mučenia a väzenia, 8. januára 1969 vo veku 54 rokov.

Tento dekrét znamená, keďže ide o mučeníctvo a nevyžaduje sa skúmanie zázraku, že salezián kňaz Titus Zeman má byť vyhlásený za blahoslaveného. Pre Slovensko to znamená, že bude mať ďalšieho svätca, prvého rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka z čias totalitného komunistického režimu.
Určenie dátumu slávnosti blahorečenia sa musí vykonať podľa predom stanovených pravidiel Svätej Stolice.

Zo srdca ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi za tento osobitný dar pre saleziánsku rodinu a zvlášť pre Slovensko.